ملت ایران:مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی(که متولی ساخت مسکن ویژه) هستند بدون مجوز اقدام به خاک برداری و بتن‌ریزی در تهران سر کرده و شهرداری جلوی فعالیت آنها را گرفت.

هنوز مسئولان وزارت مسکن برای ساخت این مسکن‌ها بدون ارائه نقشه، معماری و محاسبات و نظارت و بدون پروانه به صورت غیرقانونی اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، چند روزی است که جلوی هرگونه ساخت و ساز مسکن ویژه مهر در تهران گرفته شده است.

فارس