ملت ایران:مکالمات تلفن بین الملل در کشور هم اکنون از دو بستر تلفن اینترنتی – Voice Over IP – و دو صفر مخابرات برقرار می‌شود که هفته پیش شرکت ارتباطات زیرساخت نرخ جدید مکالمات را از طریق دو صفر مخابرات تعدیل کرد؛ در همین حال به دنبال پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از این پس تعرفه انتقال ارتباطات صادره VOIP(انتقال صوت بر روی اینترنت) از طریق این شرکت به صورت پلکانی محاسبه می شود تا قیمت تمام شده برای یک دقیقه ارتباط صادره VoIP کاهش یابد.

شرکت ارتباطات زیرساخت بنا به درخواست شرکتهای فعال در عرصه تلفن اینترنتی - VoIP که اغلب سرویس خود را از طریق کارت های تلفن اینترنتی در بازار عرضه می کنند، این تغییرات را در تعرفه ترانزیت VoIP اعمال خواهد کرد که این مصوبه به زودی ابلاغ می‌شود.

در شیوه جدید اخذ این تعرفه، دریافت تعرفه در شش سطح ترافیک تعریف شده که در هر سطح، ترافیک به میزان دو برابر افزایش و تعرفه زیرساخت برابر ۱۵ درصد کاهش می یابد.

مازاد ترافیک هرسطح با سطح بعدی سنجیده می شود به عنوان نمونه اگر یک شرکت ۷۰۰ هزار دقیقه در ماه ترافیک صادره VoIP داشته باشد ۳۰۰ هزار دقیقه درماه را با دقیقه ای ۱۰۰ ریال، مازاد ۳۰۰ هزار الی ۶۰۰ هزار دقیقه را با دقیقه ای ۸۰ ریال و مازاد ۶۰۰ هزار الی ۷۰۰ هزار دقیقه را با هردقیقه ۶۴ ریال محاسبه پرداخت می کند.

در همین راستا موضوع دیگری که برای حمایت از منافع فعالان عرصه ترافیک صادره VoIP بین الملل در این مصوبه جدید مورد توجه قرار گرفته است حذف سقف ۷۰درصدی تعرفه های VoIP در مقایسه با قیمت مکالمات از طریق دو صفر است به نحویکه از این پس، تعرفه دریافتی از مشترکان برای هر دقیقه ارتباط صادره بین الملل این شرکتها می تواند براساس تعرفه های جدید مکالمات از طریق دو صفر شبکه زیرساخت محاسبه و دریافت شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که شرکت هایی که به این میزان ترافیک ندارند برای بهره مندی از این تخفیفها می توانند با یکدیگر کنسرسیوم تشکیل دهند تا از تخفیفهای سطوح مختلف ترافیک بهرمند شوند.

کاهش قیمت مکالمات تلفن اینترنتی+جدول

مهر