به گزارش ملت ایران به نقل از فارس، میزان تولید برق کشور از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۲۶ هزار و ۲۸۷،۸ گیگاوات ساعت رسیده که این میزان ۶،۱۶ درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است.

از مجموع انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۱۹ هزار و ۳۸۶،۸ گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و شش هزار و ۹۰۱ گیگاوات ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص یافته است.

در این مدت، تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶،۰۹ درصد افزایش و تولید نیروگاه‌های برق آبی ۷،۴۴ درصد رشد یافته است.

میزان انرژی تامین شده نیز امسال در دوره مورد بررسی ۱۲۸ هزار و ۱۲۰،۷ گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان ۵،۹۷ درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد.