به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران: در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه حوزه های سرمایه گذاری جذاب و پرسود بسیاری وجود دارند. در این گزارش بصورت خلاصه به ۷ حوزه ای که در بهار امسال بیشترین میزان سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند خواهیم پرداخت.

به این ترتیب جذاب ترین حوزه های سرمایه گذاری در بهار امسال به شرح زیر هستند: