سیدفرزاد طلاکش درخصوص ساماندهی وضعیت قیمت تخم مرغ در بازار اظهارداشت: درحال حاضر با اقدامات کارشناسی براساس آنالیز هزینه های تولید تخم مرغ فرمول قیمت برآوردی تخم مرغ را تهیه کرده ایم و آن را به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و ستاد تنظیم بازار ارائه داده ایم.

به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، وی درعین حال تصریح کرد: البته فرمولی که تهیه کرده ایم فرمول برآورد قیمت تقریبی تخم مرغ است نه فرمول تعیین قیمت تمام شده تخم مرغ.

دبیر انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه دار اضافه کرد: با توجه به نوسانات قیمت عوامل متعددی که در تعیین قیمت این محصول نقش دارند نمی توان بصورت دقیق قیمت تمام شده تخم مرغ را تعیین کرد.

وی با اشاره به اینکه ۳ عامل " قیمت تمام شده دان مرغ، قیمت مرغ پولت(مرغ آماده تخم گذاری) و سایر هزینه ها اعم از هزینه های بهداشتی، پرسنلی و تاسیساتی " در قیمت برآوردی تخم مرغ نقش دارند، گفت: البته میزان ۳ درصد ضایعات تخم مرغ از میزان ۱۰۰ درصد تخم مرغ تولیدی و همچنین کارمزد ۲ درصد سرمایه در گردش هم در این فرمول در نظر گرفته ایم.

طلاکش با بیان اینکه قصد داریم از این پس قیمت برآوردی تخم مرغ را بصورت ماهیانه بر روی سایت کانون قرار دهیم، گفت: درحال حاضر قیمت برآوردی هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری در حدود ۳۱۰۰ تومان است.

به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه دار هم اکنون هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری با قیمت ۲۰۰۰ تومان به فروش می رود.

وی درعین حال تصریح کرد: البته این قیمت برآوردی تخم مرغ به میزان ۳۱۰۰ تومان مربوط به زمانی بود که نرخ هرکیلوگرم نهاده کنجاله سویا ۱۱۰۰ تومان و نرخ هرکیلوگرم نهاده ذرت ۶۲۰ تومان بود اما الان نرخ هرکیلوگرم نهاده کنجاله سویا ۱۲۵۰ تومان و نرخ هرکیلوگرم نهاده ذرت ۷۲۰ تومان است.

دبیرکل کانون سراسری انجمن‌های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ایران درخصوص قیمت تخم مرغ در بازار نیز عنوان کرد: قیمت تخم مرغ در مناطق مختلف متفاوت است اما قیمت هر عدد تخم مرغ بطور میانگین در فروشگاههای سطح شهر در حدود ۲۰۰ تومان، قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ در حدود ۳۰۰۰ تومان و قیمت هرشانه تخم مرغ در حدود ۶۰۰۰ تومان است.