ناصر حکیمی درباره چگونگی پرداخت مبلغ سبد کالایی دولت در قالب کارت های بانکی اظهار داشت: در جلسه شب گذشته تصمیم بر این شد که مبلغ سبد کالایی به همان حساب یارانه ها واریز شود.
وی افزود: بنابراین مردم می توانند با استفاده از کارت های بانکی خود که از طریق آنها یارانه دریافت می کنند با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد سبد کالا را دریافت نمایند.
مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: آن گروهی از مردم که کارت حساب یارانه شان را ندارند باید با مراجعه به سایت رفاهی این مورد را اعلام کنند و بعد از آن از طریق مراجعه به بانک های عامل نسبت به دریافت ارزش سبد کالایی اقدام کنند.
حکیمی تاکید کرد: اطلاع رسانی لازم برای افرادی که کارت حساب یارانه شان را ندارند به زودی آغاز خواهد شد و مردم می توانند در اسرع وقت نسبت به دریافت کارت های بانکی خود اقدام کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهار داشت: در کارتی که یارانه ها به آن واریز می شود یک گزینه جدید به نام سبد کالا اضافه خواهد شد و زمان مراجعه به فروشگاه و کشیدن این کارت ها روی دستگاه ها پوز باید گزینه سبد کالا انتخاب شود.
امکان برداشت نقدی اعتبار سبد کالایی از کارتهای بانکی یارانه ها وجود ندارد.