۱ و ۲ - لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه معادل ۰/۳ درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۰/۴ درصد افزایش یافت و شانه ای ۷۹۵۰۰ الی ۱۰۶۰۰۰ ریال فروش می رفت.

۳ و ۴ - برنج و حبوب

در این هفته درگروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک معادل ۰/۱ درصد افزایش داشت و قیمت برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، بهای لوبیا قرمز معادل ۱/۴ درصد افزایش ولی قیمت لوبیا چیتی ۱/۳ درصد، لوبیا چشم بلبلی ۱/۷ درصد و لوبیا سفید ۱/۰ درصد کاهش یافت. بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

۵ و ۶ - میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زینظر شهرداری هندوانه و کدو سبز عرضه نمی شد و خیار و لوبیا سبز عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پائینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت پرتقال درجه دو معادل ۷/۹ درصد، نارنگی ۳/۱ درصد، لیموشیرین ۴/۷ درصد و هندوانه ۱/۲ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰/۴ درصد تا ۵/۱ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت سیب زمینی و سبزی های برگی ثابت بود و بهای سایر اقلام این گروه بین ۲/۶ درصد تا ۱۸/۰ درصد افزایش یافت.

۷ و ۸ - گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۰/۱ درصد افزایش ولی بهای گوشت مرغ ۳/۰ درصد کاهش داشت. قمت گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود.

۹،۱۰ و ۱۱ - قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای چای خارجی معادل ۰/۱ درصد و روغن نباتی مایع ۳/۱ درصد افزایش یافت. قیمت قند، شکر و روغن نباتی جامد ثابت بود.

تغییرات قیمت‌ها در یکماه اخیر

همچنین در یک ماه گذشته قیمت کالاهای گروه لبنیات ۰.۶ درصد، تخم مرغ ۲.۳ درصد، برنج ۰.۱ درصد، میوه‌های تازه ۳.۶ درصد، سبزی های تازه ۶.۰ درصد، قند و شکر ۰.۶ درصد و روغن نباتی ۴.۱ درصد افزایش داشته است، اما قیمت گروه حبوب منفی ۲.۶ درصد، گوشت مرغ منفی ۴.۴ درصد و چای منفی ۰.۱ درصد کاهش یافته و قیمت گروه گوشت قرمز ثابت بوده است.

تغییرات نرخ کالا در یک‌سال گذشته

براساس گزارش بانک مرکزی در یک سال منتهی به سیزدهم دیماه امسال نرخ گروه کالایی لبنیات ۲۲.۸ درصد، تخم مرغ ۲۷.۶ درصد، برنج ۴۷.۱ درصد، حبوب ۵۳.۷ درصد، میوه‌های تازه ۴۶.۰ درصد، سبزی‌های تازه ۷۹.۷ درصد، گوشت قرمز ۳۸.۷ درصد، گوشت مرغ ۳۸.۳ درصد، قند و شکر ۲۴.۵ درصد، چای ۷.۷ درصد و روغن نباتی ۳۰.۱ درصد افزایش یافته است.