وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه قیمت ارز درپی افزایش تقاضا در بازار آزاد افزایش یافته است، گفت: معتقدیم که بازار ارز تعدیل می‌شود.

سید شمس الدین حسینی در گفت و گو با ایسنا درباره افزایش قیمت دلار تا مرز ۲ هزار و ۲۰ تومان اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی از اولویتهای ده‌گانه که قبلا از ارز با قیمت مرجع استفاده و از طریق سیستم بانکی تغذیه می‌کردند، حذف شدند و در واقع ارز با قیمت مرجع به آنها تعلق نمی‌گیرد تقاضا در بازار غیررسمی افزایش یافته است.

وی در ادامه به راه‌اندازی معاملات گواهی ارزی در بورس اشاره و خاطرنشان کرد: درپی این اقدام این دسته از تقاضاها و حتی نیاز ارزی مسافران از طریق بورس تامین می‌شود و علاوه بر صادرکنندگان، افراد دارای ارز با منشا خارجی بانک مرکزی نیز در این بازار حضور دارد و معتقدیم که بازار ارز تعدیل می‌شود.