به گزارش ملت ایران: روزنامه بریتانیایی «گاردین» بر اساس یافته های گزارشی که توسط یک نهاد مدنی به نام «شبکه عدالت مالیاتی» تهیه شده است می نویسد که اقلیت کوچکی از ثروتمندان بزرگ جهان ثروتی بین ۱۳ تا ۲۱ تریلیون دلار را که معادل تولید ناخالص آمریکا و ژاپن است به مناطق معاف از مالیات منتقل کرده اند و به این ترتیب از پرداخت مالیات در کشورهایی که محل اصلی کسب درآمد آنهاست، می گریزند.

این گزارش تحت عنوان «بازبینی هزینه های فرار مالیاتی» با مشارکت تعدادی از کارشناسان ارشد موسسات مشاوره مالیاتی و سرمایه گذاری در کشورهای معاف از مالیات تهیه شده و نسخه ای از آن به طور ویژه در اختیار موسسه مطبوعاتی «گاردین» قرار گرفته است.

این گزارش نشان می دهد که رقمی بین ۱۳ تا ۲۱ تریلیون دلار از دارایی های اقلیت ثروتمندان بزرگ جهان با کمک بانک های خصوصی به کشورهایی نظیر سوئیس و یا کایمن آیلندز منتقل شده است. این موسسات خصوصی با اتکا به متخصصان مالی، حقوقی و بانکداری که در اختیار دارند از شرایطی که اقتصاد جهانی شده فراهم کرده است به بی رحمانه ترین شکل بهره برداری کرده و به ثروتمندان بزرگ جهان کمک می کنند تا از پرداخت مالیات بگریزند.

بر اساس داده های این گزارش، دو بانک خصوصی سوئیسی به نام های «یو بی اس» و «کردیت سوئیس» همراه با بانک سرمایه گذاری آمریکایی «گلدمن ساچز» در سال ۲۰۱۰ مدیریت حدود چهار تریلیون از این پول را برعهده داشتند. این نشان می دهد که حجم معاملات آنها در این زمینه طی سال های اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافته و به نسبت پنج سال قبل تقریبا سه برابر شده است.

روزنامه «گاردین» در ادامه می نویسد که برای تهیه این گزارش از آمارهای نهادهای معتبری مثل صندوق بین المللی پول و یا بانک بین المللی معاملات ارزی استفاده شده است و نشان می دهد که در مورد کشورهای در حال توسعه میزان فرار یا انتقال پول نقد از سالهای دهه ۱۹۷۰ تاکنون به حدی بوده است که با این مبالغ به راحتی می توانند تمام بدهی های خارجی خود را بپردازند.

یکی از بزرگترین نمونه های فرار پول نقد مربوط به کشورهای نفتی است که جزییات آن نشان می دهد که بخش عظیمی از این درآمدها به جای بازگشت و سرمایه گذاری در کشور، در بانکهای خارجی و در کنترل عده بسیار معدودی باقی می مانند.

به عنوان نمونه از اوایل دهه ۱۹۹۰ که اقتصاد روسیه به روی جهان باز شد حدود پانصد میلیارد دلار پول نقد از این کشور خارج شده است. از اواسط دهه ۱۹۷۰ عربستان سعودی و نیجریه هر کدام نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار در خارج از کشور انباشت کرده اند.

فرار مالیاتی «۲۱ تریلیون دلاری» ثروثمندان جهان

حجم پول این اقلیت ثروتمند که از کشورهای مادر گریخته و در حساب های غیر قابل دسترسی اداره های مالیات انباشت شده اند بر ابعاد بی عدالتی و شکاف عمیق بین فقر و ثروت می افزاید. براساس داده های این گزارش حدود شش تریلیون دلار از این ثروت پنهان شده در تملک نود هزار نفر است که یک هزارم درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند.

سخنگویان نهاد مدنی «شبکه عدالت مالیاتی» می گویند در شرایط بحران اقتصادی سالهای اخیر که همه دولتها مجبور شده اند از میزان بدهی و کسر بودجه خود بکاهند فشار زیادی به اقشار کم درآمد وارد شده است. در یک چنین شرایطی فرار سرمایه های بزرگ از پرداخت مالیات بودجه دولتی این کشورها را از یک درآمد قابل توجه محروم می کند.

به گفته این نهاد، دولت ها به جای تشدید ریاضت اقتصادی و فشار به اکثریت جمعیت باید راه های فرار مالیاتی برای سرمایه های بزرگ را ببندند. در غیر این صورت تمام بار بحران اقتصادی بر دوش اکثریت جمعیت خواهد افتاد و اقلیت بسیار ثروتمند با فرار از مالیات بر ثروت خود خواهند افزود بدون آنکه نقشی در بازسازی اقتصادی ایفا کنند.

محاسبات مندرج در این گزارش براساس معیارهای سودآوری و مالیات رایج در اکثر کشورهای پیشرفته نشان می دهد که اگر از این مبالغ انباشت شده در حساب های غیرقابل دسترس، مالیات کسب شود سالانه رقمی حدود ۱۲۰ میلیارد دلار به صندوق بودجه دولت های جهان ریخته خواهد شد.