اداره ملی آمار بریتانیا می گوید اقتصاد این کشور در فاصله سه ماهه آوریل تا ژوئن سال جاری هفت دهم درصد منقبض شده است.

در سه ماه اول سال جاری، ژانویه تا مارس، نیز اقتصاد بریتانیا سه دهم درصد منقبض شده بود.

اداره ملی آمار بریتانیا می گوید تداوم رکود اقتصاد ملی، عمدتا به دلیل رکود در بخش ساختمان بوده است.

این اداره در آخرین گزارش تحلیلی خود گفته است که اقتصاد بریتانیا همچنان در " وضعیت شکننده " قرار دارد.

جورج آزبورن، وزیر خزانه داری بریتانیا نیز گفته است این کشور با چالشهای بزرگی روبروست، از جمله بحران بدهی ها، هم در بریتانیا و هم در اتحادیه اروپا.

با این حال حزب کارگر، حزب اپوزیسیون بریتانیا می گوید که آمار اخیر تکان دهنده بوده و ادامه انقباض اقتصادی در این کشور حکایت از شکست طرحهای اقتصادی دولت دارد.

دیگر آمار منتشر شده توسط اداره ملی آمار حکایت از آن دارد که حدود ۱۸۰ هزار شغل در سه ماه گذشته ایجاد شده است اما تولید اقتصادی نسبت به سال ۲۰۰۸، قبل از آغاز بحران، ۴.۵ درصد کمتر است.

در بخش ساختمان، که بدترین آمار را داشته است، در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به سه ماهه اول، ۵.۲ درصد افت تولید وجود داشته است.

حتی بخش خدمات، که معمولا قویتریت بخش محسوب می شده، در سه ماهه دوم سال با انقباض یک دهم در صد مواجه شده است.

صندوق بین المللی پول نیز اخیرا از رکود و نرخ بالای بیکاری به عنوان برخی از چالشهای جدی اقتصاد بریتانیا نام برده است.