این که نرخ تورم را بانک مرکزی اعلام کند یا مرکز آمار موضوع جدیدی نیست. اما آنچه اهمیت دارد این است که با تصویب قانون برنامه پنجم، بر اساس ماده ۵۴، مرکز آمار مرجع رسمی اعلام نرخ تورم است. در مورد نرخ تورم توافقی در شورای عالی آمار صورت گرفته مبنی بر این‌که تا زمانی که سال پایه و سبد کالا در تعیین نرخ تورم، بین مرکز آمار و بانک مرکزی یکسان نشود، این نرخ را بانک مرکزی اعلام کند.

به گزارش ایسنا بانک مرکزی در دوماه ابتدایی سال گذشته نرخ تورم را اعلام کرد و سپس در خرداد ماه مرکز آمار ایران مستندات خود را درباره نحوه محاسبه و عدد تورم ۵۰ ماه قبل منتشر کرد به طوری که به نظر می‌رسید موضوع اعلام رسمی نرخ تورم توسط این مرکز عملیاتی شده است.

اما برخلاف پیش‌بینی‌ها خرداد تنها ماهی بود که مرکز آمار ایران، نرخ تورم را به صورت رسمی منتشر کرد و پس از آن رییس مرکز آمار چندین بار هم نرخ تورم را به صورت غیر رسمی اعلام کرد. این اقدام مرکز آمار انتقاد رییس کل بانک مرکزی را در پی داشت به طوری که بانک مرکزی در مقاطع مختلف شاخص تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی را اعلام می‌کرد.

در واقع با وجود این‌که مرکز آمار ایران بر اساس قانون موظف به اعلام نرخ تورم شده بود اما در غیاب اعلام‌های این مرکز، بانک مرکزی همچنان براساس روال قبلی خود عدد تورم را اعلام می‌کرد، اگرچه مثل گذشته مستندات اعلام نرخ تورم را روی پایگاه اینترنتی خود قرار نمی‌داد. این روال نامرتب آنقدر ادامه پیدا کرد تا بانک مرکزی با اعلام رسمی نرخ تورم آبان ماه ۹۰ مثل گذشته مستندات آن را نیز بر روی پایگاه اینترنتی خود قرار داد و از ان زمان تا کنون همچنان نرخ تورم را اعلام می‌کند.

بر این اساس پیگیری‌ها نشان می‌دهد در مورد نرخ تورم توافقی در شورای عالی آمار صورت گرفته مبنی بر این‌که تا زمانی که سال پایه و سبد کالا در تعیین نرخ تورم، بین مرکز آمار و بانک مرکزی یکسان نشود، این نرخ را بانک مرکزی اعلام کند البته گفته می‌شود که مرکز آمار نرخ تورم را محاسبه کرده و به صورت رسمی به روسای سه قوه، هیات وزیران، نمایندگان مجلس و استانداران ارائه می‌دهد.

در واقع در محاسبه نرخ تورم سال پایه مرکز آمار ۸۱ و سال پایه بانک مرکزی ۸۳ است و به علاوه مرکز آمار سبد شهری و و روستایی را در نظر می‌گیرد در حالی که بانک مرکزی فقط سبد کالای شهری را در تعیین نرخ تورم به حساب می‌آورد.

بنابراین همچنان بانک مرکزی متولی اعلام نرخ آمار بوده و هر ماه آن را اعلام می‌کند.