معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، افزایش ۳ درصدی رشد اقتصادی و تثبیت نرخ بیکاری از ویژگی‌های بودجه ۹۳ در استان تهران است.

نعمت‌الله ترکی درباره بودجه سال آینده استان تهران، اظهار داشت: بودجه کشور برگرفته از درآمدها و هزینه‌هاست. عمده درآمدهای کشور از سهم نفت، مالیات و سایر دارایی‌های کشور است.

وی ادامه داد: در سنوات گذشته استان‌های نفت‌خیز سهم بیشتری از درآمدهای نفتی کشور را بهره‌مند می‌شدند و هم اکنون نیز از درآمدها سهم نفت به این استان‌ها اختصاص می‌یابد.

ترکی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد درآمدهای کشور در استان تهران تأمین می‌شود، انتظار می‌رود سقف و رقمی از این منابع باید به استان تهران تخصیص یابد.

معاون برنامه‌ریزی واستانداری تهران بیان داشت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در بودجه استان تهران از لحاظ سرانه جمعیت رتبه ۳۱ را در کشور دارد و در بودجه سال ۹۲ یازدهمین استان محسوب می‌شد.

ترکی با بیان اینکه توزیع اعتبارات و بودجه حدود ۱۲۴ شاخص دارد، گفت: بودجه سال ۹۳ بر اساس این شاخص‌ها توزیع و تدوین شده است.

وی افزود: ممکن است در موضوع شاخص‌هایی مانند راه و شهرسازی، استان تهران چهارراهی برای کشور محسوب می‌شود. به عنوان مثال جاده پاکدشت با نام و بودجه استانی افتتاح شده اما در اصل یک پروژه ملی بوده است.

ترکی خاطرنشان کرد: از اتفاقات خوبی که در بودجه ۹۳ افتاد، تحویل و تدوین به موقع لایحه بودجه به مجلس بوده است.

معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران بیان داشت: بودجه سال آینده چند ویژگی دارد که از مهمترین ویژگی‌های آن بحثشفافیت میزان درآمد و هزینه است. در سنوات گذشته بودجه پیش‌بینی و ارائه می‌شد ولی برای محقق شدن آن با مشکلاتی مواجه می‌شدیم.

وی گفت: در بودجه سال ۹۲ دولت مجبور می‌شد، لایحه‌هایی را برای برطرف کردن کسری بودجه در نظر بگیرد.

ترکی با بیان اینکه در بودجه سال آینده کسری نخواهیم داشت، گفت: منابع درآمدی در نفت، مالیات و سایر اموال در بودجه سال ۹۳ مشخص شده است که با این اتفاق دیگر کسری بودجه نخواهیم داشت.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع استان تهران افزود: یکسان‌سازی نرخ ارز از دیگر ویژگی‌های این بودجه بوده است، ‌چرا که اگر در سال‌های آینده نرخ ارز تصویب و اعمال می‌شد، یکسری مشکلات برای بخش‌های تولیدی داشتیم.

وی درباره کاهش تورم به ۲۵ درصد، افزود: با منابع درآمدی خاص و فروش نفت قطعا به سقف و رقم کاهش تورم به ۲۵ درصد خواهیم رسید.

ترکی درباره رشد اقتصادی ۳ درصدی، اظهار داشت: تاکنون رشد اقتصادی منفی بوده که مطمئناً این بودجه کمک خواهد کرد کسری و کمبودها در این زمینه پوشش داده شود و تراز منفی رشد اقتصادی مثبت شود.

وی از ثبات نرخ بیکاری در سال آینده خبر داد و گفت: با بودجه مشخص شده سال ۹۳ می‌توانیم در موضوع تثبیت نرخ بیکاری نیز که هم‌اکنون ۶/۱۲ درصد است، اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه ۱۹ هزار میلیارد تومان درآمدهای استان تهران در سال جاری است، گفت: در ۱۰ ماه گذشته حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است و تا پایان سال به سقف و رقم مشخص شده خواهیم رسید.

ترکی ادامه داد: در سال ۹۳ سهم استان تهران از درآمدها ۲۳ هزار میلیارد تومان است که حدود ۴۸ درصد از سهم درآمدهای استان‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: ‌ در بودجه سال ۹۲،۲۳ درصد از سهم بودجه عمرانی کشور به استان تهران تخصیص پیدا کرده است که با توجه به پروژه‌های ملی و کشوری امید است این سهم افزایش یابد.

ترکی در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه آیاحقوقکارکنان دولت از اوایل سال ۹۳،۱۸ درصدافزایشپیدا خواهد کرد، گفت: با توجه به اینکه بودجه به موقع تحویل مجلس شده است، از ابتدای فروردین قابل اجراست و حقوقکارکناننیز در همین راستا افزایش خواهد یافت.

۴۱
###
توصیه مطلب
۴
خبری خوشی برای کارمندان دولت
شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۱
مرجع:خبرگزاری فارس
معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، افزایش ۳ درصدی رشد اقتصادی و تثبیت نرخ بیکاری از ویژگی‌های بودجه ۹۳ در استان تهران است.

به گزارشافکارنیوز، نعمت‌الله ترکی درباره بودجه سال آینده استان تهران، اظهار داشت: بودجه کشور برگرفته از درآمدها و هزینه‌هاست. عمده درآمدهای کشور از سهم نفت، مالیات و سایر دارایی‌های کشور است.

وی ادامه داد: در سنوات گذشته استان‌های نفت‌خیز سهم بیشتری از درآمدهای نفتی کشور را بهره‌مند می‌شدند و هم اکنون نیز از درآمدها سهم نفت به این استان‌ها اختصاص می‌یابد.

ترکی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد درآمدهای کشور در استان تهران تأمین می‌شود، انتظار می‌رود سقف و رقمی از این منابع باید به استان تهران تخصیص یابد.

معاون برنامه‌ریزی واستانداری تهران بیان داشت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در بودجه استان تهران از لحاظ سرانه جمعیت رتبه ۳۱ را در کشور دارد و در بودجه سال ۹۲ یازدهمین استان محسوب می‌شد.

ترکی با بیان اینکه توزیع اعتبارات و بودجه حدود ۱۲۴ شاخص دارد، گفت: بودجه سال ۹۳ بر اساس این شاخص‌ها توزیع و تدوین شده است.

وی افزود: ممکن است در موضوع شاخص‌هایی مانند راه و شهرسازی، استان تهران چهارراهی برای کشور محسوب می‌شود. به عنوان مثال جاده پاکدشت با نام و بودجه استانی افتتاح شده اما در اصل یک پروژه ملی بوده است.

ترکی خاطرنشان کرد: از اتفاقات خوبی که در بودجه ۹۳ افتاد، تحویل و تدوین به موقع لایحه بودجه به مجلس بوده است.

معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران بیان داشت: بودجه سال آینده چند ویژگی دارد که از مهمترین ویژگی‌های آن بحثشفافیت میزان درآمد و هزینه است. در سنوات گذشته بودجه پیش‌بینی و ارائه می‌شد ولی برای محقق شدن آن با مشکلاتی مواجه می‌شدیم.

وی گفت: در بودجه سال ۹۲ دولت مجبور می‌شد، لایحه‌هایی را برای برطرف کردن کسری بودجه در نظر بگیرد.

ترکی با بیان اینکه در بودجه سال آینده کسری نخواهیم داشت، گفت: منابع درآمدی در نفت، مالیات و سایر اموال در بودجه سال ۹۳ مشخص شده است که با این اتفاق دیگر کسری بودجه نخواهیم داشت.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع استان تهران افزود: یکسان‌سازی نرخ ارز از دیگر ویژگی‌های این بودجه بوده است، ‌چرا که اگر در سال‌های آینده نرخ ارز تصویب و اعمال می‌شد، یکسری مشکلات برای بخش‌های تولیدی داشتیم.

وی درباره کاهش تورم به ۲۵ درصد، افزود: با منابع درآمدی خاص و فروش نفت قطعا به سقف و رقم کاهش تورم به ۲۵ درصد خواهیم رسید.

ترکی درباره رشد اقتصادی ۳ درصدی، اظهار داشت: تاکنون رشد اقتصادی منفی بوده که مطمئناً این بودجه کمک خواهد کرد کسری و کمبودها در این زمینه پوشش داده شود و تراز منفی رشد اقتصادی مثبت شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع استان تهران درباره افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان، اظهار داشت: شاید افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با نرخ تورم فاصله داشته باشد، اما این میزان افزایش نیز می‌تواند به مجموعه کارکنان دولت کمک کند.

وی از ثبات نرخ بیکاری در سال آینده خبر داد و گفت: با بودجه مشخص شده سال ۹۳ می‌توانیم در موضوع تثبیت نرخ بیکاری نیز که هم‌اکنون ۶/۱۲ درصد است، اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه ۱۹ هزار میلیارد تومان درآمدهای استان تهران در سال جاری است، گفت: در ۱۰ ماه گذشته حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است و تا پایان سال به سقف و رقم مشخص شده خواهیم رسید.

ترکی ادامه داد: در سال ۹۳ سهم استان تهران از درآمدها ۲۳ هزار میلیارد تومان است که حدود ۴۸ درصد از سهم درآمدهای استان‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: ‌ در بودجه سال ۹۲،۲۳ درصد از سهم بودجه عمرانی کشور به استان تهران تخصیص پیدا کرده است که با توجه به پروژه‌های ملی و کشوری امید است این سهم افزایش یابد.

ترکی در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه آیا حقوق کارکنان دولت از اوایل سال ۹۳،۱۸ درصد افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: با توجه به اینکه بودجه به موقع تحویل مجلس شده است، از ابتدای فروردین قابل اجراست و حقوق کارکنان نیز در همین راستا افزایش خواهد یافت.