عباس قبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در نشست خبری گفت: سبد کالایی که قرار است از سوی دولت به بخشی از مردم داده شود، شامل برنج، روغن، مرغ، تخم مرغ و پنیر است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تامین گندم گفت: علاوه بر تولید داخلی و خرید گندم مازاد از کشاورزان، تاکنون ۵ میلیون تن گندم در سال جاری از منابع خارجی خریداری شده که ۲.۵ میلیون تن آن وارد کشور شده و بقیه نیز در حال ورود به کشور است.
قبادی گفت: این سبد کالایی در دو مرحله(دو سبد) به ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر از مردم کشور قبل از آغاز سال ۹۳ داده می شود.