حجم سرمایه گذاری ایرانیان در بخش مسکن دوبی تا پایان سه ماهه نخست امسال از مرز ۱۷ میلیارد و ۸۸۲ میلیون درهم گذشت.
به گزارش ایسنا در دوبی، شهرداری دوبی در گزارشی اعلام کرد که میزان سرمایه گذاری خارجی ها در بخش مسکن در شیخ نشین دوبی تا پایان سه ماهه نخست امسال از مرز ۲۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم گذشت.
براساس این گزارش میزان سرمایه گذاری ایرانیان در بخش مسکن دوبی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۸۸۲ میلیون درهم است که سرمایه گذاران ایرانی پس از اتباع کشورهای هند و انگلیس در رتبه سوم قرار گرفته اند.
همچنین طبق آمارهای منتشر شده از سوی شهرداری دوبی، میزان سرمایه گذاری اتباع هند بالغ بر ۴۰ میلیارد و ۹۵۷ میلیون درهم و سرمایه گذاری اتباع انگلیس بیش از ۳۲ میلیارد و ۱۱۸ میلیون درهم و حجم سرمایه گذاری اتباع کشور پاکستان نیز بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۵۸۸ میلیون درهم بود.