معاملاتنمادهای بانک تجارت، بانک ملت، ایران خودرو، سیمان فارس و خوزستان، سایپا و مخابرات ایران موجب رشد شاخص و عبور آن از قله ۸۶ هزار واحد شد.
ارزش بازار سهام نیز به ۴۲۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
گفتنی است،شاخص بورس ابتدای امسال را از ۳۸ هزار و ۴۰ واحد آغاز کرد. بدین ترتیب متوسط بازدهی سرمایه گذاری در بورس تهران طی سال جاری به ۱۲۵ درصد رسید.