زهرا کریمی در گفتگو با اقتصادپرس با اشاره به این موضوع که دولت در سال آینده بودجه را محتاطانه تهیه کرده است گفت: با توجه به شرایط تورمی کنونی این اقدام دولت کاملا منطقی است.

کریمی گفت: در لایحه بودجه ۱۳۹۳، دولت به شدت از هزینه های جاری کاسته و به هزینه های عمرانی اضافه کرده که این حجم از هزینه های عمرانی قابل تحقق می باشد.

وی با بیان اینکه در بودجه دولت برای سال ۱۳۹۳ کرده کاهش تورم به ۲۵ درصد جز اولویت ها است خاطر نشان کرد: دولت در تمامی زمینه ها نگاه احتیاطی به خرج داده و سعی کرده از انبساطی کردن بودجه جلوگیری کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار اقتصاد پرس گفت: به اعتقاد من نرخ ارز نباید کاهش یابد و نرخ دلار ۲۶۰۰ تومان در لایحه بودجه ۱۳۹۳، منطقی است.

وی گفت: در سال آینده با دو اتفاق روبرو هستیم یکی ورود اندک ارز به داخل کشور و خروج از رکود.

کریمی ادامه داد: اگر این دو مسئله فرض شود، برای خروج از رکود همزمان با افزایش تولید، واردات و تقاضای ارز نیز افزایش خواهد یافت. لذا با افزایش قیمت ارز روبرو خواهیم بود.

وی گفت: هر چه تولید افزایش یابد تقاضای ارز و احتمال دو نرخی شدن ارز افزیش خواهد یافت

کریمی تاکید کرد: لذا نرح ارز ۲۶۰۰ تومان محتاطانه و خوش بینانه است.