ملت ایران: تازه‌ترین گزارش رسمی مرکز آمار از کاهش ۰.۳ درصدی نرخ تورم در آبان‌ماه حکایت دارد. به این ترتیب سیر نزولی تورم که از دو سال گذشته تا کنون در مسیر افزایش قرار گرفته بود آغاز شد. فارس نوشت: گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در آبان‌ماه سال جاری از سوی مرکز آمار منتشر شد.

براین اساس شاخص کل در آبان‌ماه سال جاری عدد ۱۷۵.۴ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۲۹.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(۳۲.۳) کاهش چشمگیری داشته است.

همچنین درصد تغییرات شاخص کل نرخ تورم شهری در ۱۲ ماه منتهی به آبان سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵.۹ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به مهر‌ماه سال جاری(۳۶.۲ درصد)، کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۱۶.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۱۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۵۱.۰ درصد است.

شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۲.۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مهر‌ماه ۱۳۹۲(۵۳.۷) کاهش یافته است.

بنابراین گزارش؛ شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در آبان‌ماه ۹۲ به رقم ۱۶۱.۲ رسید که ۱.۸ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۵.۳ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۹.۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مهر‌ماه ۱۳۹۲(۲۹.۶) کاهش یافته است.

این گزارش می‌افزاید؛ شاخص کل قیمت شهری در دوره زمانی مهر و آبان ۹۲ به ترتیب ۱۷۲.۶ و ۱۷۵.۴ است که نشان از افزایش این شاخص دارد و همچنین در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و نیز کالاهای غیرخوراکی و خدمات این افزایش مشهود است.

به طوری که تغییرات ماهانه شاخص بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات مهر‌ماه سال جاری ۱.۳ و آبان ۱.۲ است و نیز در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات این شاخص برای مهر‌ماه ۱.۵ و برای آبان ۱.۸ بوده است.

بر این اساس شاخص قیمت آبان‌ماه در بخش خوراکی‌ها نشان می‌دهد درصد تغییرات نسبت به ماه گذشته(نان و غلات)،(گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها)،(گوشت قرمز و گوشت ماکیان)،(ماهی و صدف‌داران)(شیر، پنیر و تخم‌مرغ)،(میوه و خشکبار)،(سبزیجات)،(روغن‌‌ها و چربی‌ها) به ترتیب ۴ دهم، ۶ دهم، ۶ دهم، ۹ دهم، ۱.۵، ۴.۴ -، ۹.۳ دهم، ۹ دهم درصد افزایش دارد.

همچنین در بخش غیرخوراکی‌ها پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، مسکن، اجاره، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفریح و فرهنگ، آموزش به ترتیب ۱.۶ دهم، ۲.۸ دهم، ۳،۳، ۱.۱، ۱.۵، ۹ دهم، ۳ دهم درصد نسبت به ماه گذشته افزایش دارند.