نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در اول هفته ی جدید، شنبه ۹ آذر ماه در بازار ۸۶۹ هزار تومان، طرح قدیم ۸۶۸ هزار تومان، نیم سکه ۴۴۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۰ هزار تومان و گرمی ۱۷۰ هزار تومان اعلام شد.