طبق سخنان رئیس جمهوری، میزان بدهی و تعهدات دولت دهم حداقل ۷۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که درآمد دولت در سال ۱۳۹۲ تنها ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است. با این حساب میزان بدهی و تعهدات دولت دهم حداقل ۳.۵ برابر درآمد اولین سال فعالیت دولت یازدهم است.
البته اگر بودجه سال ۱۳۹۲ مطابق پیشنهاد دولت یازدهم اصلاح شود و درآمد دولت در بخش بودجه جاری به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد آن وقت می توان گفت میزان بدهی ها و تعهدات دولت دهم حدود ۵ برابر بودجه جاری امسال است.
اگر هم پیشنهاد مجلس در مورد بودجه جاری تصویب شود و این رقم به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برسد، می توان میزان بدهی ها و تعهدات دولت دهم را ۴.۳ برابر درآمدهای بودجه جاری امسال محاسبه کرد.
حداقل بدهی دولت دهم؛ ۷۴۳ هزار میلیارد تومان
رئیس جمهوری شب گذشته در گفت وگوی تلویزیونی خود از ارقام قابل توجه بدهی و تعهداتی که دولت سابق به وجود آورده، خبر داد و گفت: بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را تحویل گرفتیم، بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
این رقم همان ۷۴ هزار میلیارد تومانی است که دولت احمدی نژاد در روزهای پایانی کارش قصد داشت با تسعیر ارزی آن را به صفر برساند اما نمایندگان مجلس این کار را غیرقانونی دانستند و جلوی آن را گرفتند.
اما در کنار این ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت دهم، رئیس جمهوری بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی را ۶۰ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به پیمانکاران و بخش های مختلف و خصوصی را هم حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در مجموع این سه رقم به ۱۸۹ هزار میلیارد تومان می رسد.
با وجود این، حسن روحانی به بدهی صندوق های بازنشستگی هم بدون اشاره به رقم خاصی در این مورد، اشاره کرد و گفت: کل این رقم بسیار بالاتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
وی در کنار این رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، به تعهدات سفرهای استانی دولت دهم هم اشاره و بیان کرد: در سفرهای استانی تعهداتی که داده شد، ۲۱۱ هزار میلیارد تومان بود که از این تعهدات فقط ۳۲ درصد انجام و اجرا شده و ۶۸ درصد برای دولت های بعد باقیمانده است.
۶۸ درصد تعهد باقی مانده دولت در سفرهای استانی معادل ۱۴۳ هزار میلیارد تومان می شود که اگر این رقم را به آن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه کنیم آن وقت میزان بدهی ها و تعهدات دولت به ۳۴۳ هزار میلیارد تومان می رسد.
علاوه بر این ۳۴۳ هزار میلیارد تومان، رئیس جمهوری به تعهدات پروژه های عمرانی نیز اشاره و این رقم را ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. با احتساب این تعهد می توان میزان بدهی و تعهدات دولت دهم برای دولت یازدهم را ۷۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
اما این بدهی و تعهد ۷۴۳ هزار میلیارد تومانی دولت دهم در حالی است که به گفته حسن روحانی، طبق قانون بودجه، درآمد دولت در سال ۱۳۹۲ معادل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. البته وی اشاره هم کرد که این رقم در حال اصلاح در مجلس و پیشنهاد دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و پیشنهاد مجلس ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است.
با این حساب اگر این اصلاح انجام نشود، میزان تعهد و بدهی دولت دهم معادل ۳.۵ برابر، اگر این اصلاحیه طبق پیشنهاد مجلس تصویب شود معادل ۴.۳ برابر و اگر این اصلاحیه مطابق پیشنهاد دولت انجام شود معادل ۴.۹ برابر درآمد جاری دولت در امسال خواهد بود.
شاید به همین دلیل هم بود که روحانی صراحتا دیشب عنوان کرد: از سوی دیگر، از امتیازات و تسهیلاتی که به مردم تعهد داده شده، ۳۰ درصد تحقق پیدا کرده و معنای این موضوع این است که اگر همان پول و امکانات وجود داشته باشد، ۱۶ سال طول می کشد تا ما آن تعهدات را عملی و اجرایی کنیم.