قیمت میوه در هفته منتهی به ۲۴ آبان ماه نسبت به هفته مشابه در مهر ماه ۲۱ درصد کاهش یافت.
بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی ۱۱قلم کالای خوراکی در هفته منتهی به آبان ماه را اعلام کرد. در بین ۱۱ گروه کالایی قیمت چهار گروه کالایی افزایش، سه گروه کالایی کاهش یافته است و همچنین قیمت چهار گروه کالایی بدون تغییر بوده است.
لبنیات و تخم مرغ
در این هفته در گروه لبنیات قیمت ماست غیر پاستوریزه و شیر پاستوریزه به ترتیب معادل ۵.۶ و ۲.۳ درصد افزایش داشت اما بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ نیز معادل ۰.۱ درصد کاهش یافت.
برنج و حبوبات
در هفته مورد بررسی در گروه برنج بهای برنج داخلی درجه یک و درجه دو ثابت بود در گروه حبوبات نیز قیمت عدس بدون تغییر بود اما بهای نخود و لوبیا چشم بلبلی هر یک معادل نیم درصد افزایش یافت اما قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۳.۸ درصد کاهش یافت.
میوه ها و سبزی های تازه
در هفته منتهی به ۲۴ آبان در گروه میوه های تازه بهای تمام اقلام این گروه از ۲.۱ تا ۲۵.۹ درصد کاهش برخوردار شد.
در گروه سبزی های تازه نیز قیمت پیاز و سبزی های برگی نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای گوجه فرنگی نیز معادل ۶.۲ درصد، سیب زمینی ۰.۷ درصد، لوبیا سبز ۰.۶ درصد افزایش یافت اما قیمت سایر اقلام این گروه از ۱.۸ تا ۶.۹ درصد کاهش برخوردار شد.
گوشت قرمز وگوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۷ درصد، گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۳ درصد و گوشت مرغ نیم درصد افزایش یافت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی
در هفته مورد بررسی قیمت چای خارجی، قند، شکر و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.
بنا بر این گزارش قیمت لبنیات، تخم مرغ، برنج، حبوبات و میوه های تازه در هفته منتهی به ۲۴ آبان ماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال قبل به ترتیب از ۱۷.۷، ۸.۱، ۵۱.۷، ۵۹.۸ و ۳۴.۳ درصد افزایش برخوردار شده است.
همچنین قیمت سبزی های تازه دراین هفته نسبت به هفته مشابه سال قبل ۵۱.۷، گوشت قرمز ۳۷.۵، گوشت مرغ ۳۶.۹، قند و شکر ۲۳.۶، چای ۳۲.۶ و روغن نباتی ۲۲.۵ درصد افزایش یافته است.