فعال سازی خدمات الکترونیک بانک ملت پس از صدور رمز از سوی شعب، به حداقل زمان ممکن رسید.

به گزارش ملت ایران، این بانک با هدف افزایش سطح رضایت و رفاه مشتریان، امکان فعالسازی خدمات مزبور در حداقل زمان ممکن پس از صدور رمز(بین ۳ تا ۱۰ دقیقه) را فراهم کرد.

بدین ترتیب، از این پس مشتریان بانک ملت می توانند در کوتاه ترین زمان پس از صدور رمز از سوی شعب افتتاح کننده حساب، از خدمات سامانه های تلفنبانک، بانکداری اینترنتی و همراه بانک بهره مند شوند و دیگر نیازی به گذشت زمان برای فعالسازی خدمات مزبور نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، مرکز ارتباط مشتریان ملت با شماره تماس۱۵۵۶ در تهران و ۸۲۴۸۸-۰۲۱ در شهرستان ها آماده پاسخگویی به سوالات احتمالی مشتریان خواهد بود.

افزایش سقف حواله اینترنتی بانک ملت با استفاده از امضای الکترونیک

در همین حال، سقف حواله اینترنتی بین حساب های بانک ملت با استفاده از امضای الکترونیک افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان، سقف حواله اینترنتی بین حساب های بانک ملت را با استفاده از امضای الکترونیک، تا سقف ۴ میلیارد ریال افزایش داد.

در همین راستا، به زودی سقف این نوع حواله در بانک ملت به ۱۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت