مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت: تا زمانی که مشکل نقدینگی خودروسازان حل نشود تولید خودرو نیز افزایش نخواهد یافت.
داوود میرخانی رشتی اظهار کرد: خودروسازان بدهی زیادی به قطعه سازان دارند که نمی توانند پرداخت کنند.
وی با بیان این که قطعه سازان زمین گیر شده و نمی توانند قطعات را به موقع تامین کنند، خاطرنشان کرد: مذاکراتی با بانک مرکزی در جریان است تا بانک ها تسهیلات بیشتری در اختیار خودروسازان قرار دهند
مشاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: تا زمانی که تسهیلات مورد نیاز تامین نشده و بدهی خودروسازان به قطعه سازان پرداخت نشود، نوسان تولید ادامه داشته و نمی توان به صعودی بودن روند تولید خودرو امیدوار بود.
وی با بیان این که با قیمت های فعلی تا پایان سال ضرر و زیان دو خودروساز بزرگ کشور به بیشتر از ۱۶۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید، تصریح کرد: طبق قانون دولت باید مابه التفاوت قیمت های واقعی و قیمت های تحمیلی را پرداخت کند اما دولت نیز پولی برای این کار ندارد.
میرخانی رشتی خاطرنشان کرد: دولت برای راضی نگاه داشتن مردم اجازه افزایش قیمت خودرو را نمی دهد از آن سو نیز خودروسازان در نیمه نخست امسال با ضرر و زیان حدودا ۷۰۰ میلیارد تومانی روبرو بوده اند.