پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها، مطابق با تعرفه گاز زمستانی و تابستانی مشترکان خانگی محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به چهار اقیلم(سرد یک، دو، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و ۱۲ دامنه مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است.

با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در بیش از ۳۶۰ شهر ایران مطابق با چهار اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.

از سوی دیگر از ابتدای تیر ماه سالجاری تاکنون و مطابق با قانون بودجه سالجاری، بندی به نام " عوارض " به قبوض گاز اضافه شده است که با اضافه شدن این بند به ازای هر مترمکعب مصرف گاز معادل ۱۰ تومان به بار مالی قبوض گاز اضافه می شود.

از این رو برای زمستان سال جاری قیمت گاز مشترکان خانگی، تجاری و صنایع کوچک و غیر عمده به ترتیب برای پله اول تا دوازدهم به ازای هر متر مکعب به ترتیب ۴۰،۶۰، ۸۰،۱۰۰، ۱۲۰،۱۷۰، ۲۰۰،۲۳۰، ۲۶۰،۲۹۰، ۳۳۰ و ۳۶۰ تومان محاسبه خواهد شد.

این در حالی است که مطابق با فرمول قیمت گذاری گاز طبیعی مشترکان خانگی، تعرفه گاز زمستانی از اکثر شهرهای کشور از ۱۵ آبان ماه سالجاری آغاز می شود و به عبارت دیگر هم اکنون تعرفه گاز مشترکان خانگی مطابق با تعرفه های تابستانی محاسبه می شود.

بر اساس تعرفه های گاز تابستانی، در هفت ماه گرم سال ۱۲ دامنه مصرف تعریف شده است از این رو قیمت گاز از پله اول تا دوازدهم به ترتیب ۷۰،۹۰، ۱۲۰،۱۶۰، ۲۰۰،۲۲۰، ۲۵۰،۲۸۰، ۳۰۰،۳۴۰ و ۳۵۰ تومان تعیین شده است.

از سوی دیگر با توجه به اضافه شدن بند عوارض، تعرفه مصرف گاز تابستاین مشترکان خانگی به ترتیب به ۸۰،۱۰۰، ۱۳۰،۱۷۰، ۲۱۰،۲۳۰، ۲۶۰،۲۹۰، ۳۱۰ و ۳۶۰ تومان افزایش یافته است.

در تعرفه های گاز تابستانی، دامنه مصرف گاز در پله یک ماهانه ۴۵ مترمکعب، پله دوم ۴۶ تا ۹۵ مترمکعب، پله سوم ۹۶ تا ۱۴۵ مترمکعب، پله چهارم ۱۴۶ تا ۱۹۵ مترمکعب، پله پنجم ۱۹۶ تا ۲۴۵ مترمکعب، پله ششم ۲۴۶ تا ۲۹۵ مترمکعب، پله هفتم ۲۹۶ تا ۳۴۵ مترمکعب، پله هشتم ۳۴۶ تا ۳۹۵ مترمکعب، پله نهم ۳۹۶ تا ۴۴۵ مترمکعب، پله دهم ۴۴۶ تا ۴۹۵ مترمکعب، پله یازدهم ۴۹۶ تا ۵۴۵ مترمکعب و پله دوازدهم ا بالغ بر ۵۴۵ مترمکعب است.

در همین حال از حدود ۱۵ مهر ماه سالجاری تاکنون هوای نسبتا سردی در اکثر استان های شمال، شمالشرق و شمالغرب و غرب کشور حکمفرما شده که این موضوع منجر به متوسط افزایش مصرف گاز مشترکان خانگی شده است.

از سوی دیگر در برخی از استان ها حتی تهران هم برخی از مشترکان خانگی، دستگاه های گرمایشی و بخاری ها را روشن کرده اند که این موضوع افزایش مصرف گاز مشترکان خانگی را به همراه داشته است.

آمارهای رسمی حاکی از آن است که در روزهای اخیر با کاهش دمای هوا در اکثر استان های کشور و آغاز بارش های پائیزی متوسط مصرف گاز بخش خانگی روزانه ۴۰ تا ۴۵ میلیون مترمکعب و معادل تولید گاز دو فاز پارس جنوبی افزایش یافته است.

در همین حال با توجه به آنکه هم اکنون تعرفه گاز مشترکان خانگی مطابق با تعرفه تابستانی محاسبه می شود از این رو هر مشترک دامنه کمتری برای مصرف گاز در اختیار دارد و از این رو با افزایش مصرف گاز بیشتر، بار مالی قبوض گاز هم به شدت افزایش می یابد.

با توجه به روند مصرف رو به افزایش مصرف گاز توسط مشترکان خانگی از نیمه دوم مهر ماه سالجاری تاکنون این احتمال وجود دارد که در صورت عدم رعایت الگوهای مصرف، مشترکان در دوره جدید صدور صورتحساب ها، با قبوض گاز با بار مالی نجومی روبرو شوند.
۳۱۳۱