نام محصول

درجه یک(کیلو / تومان)

درجه دو

انار پیش رس

۱۷۰۰

۱۵۰۰

آناناس

۷۵۰۰

۶۴۰۰

انبه

۶۵۰۰

۶۰۰۰

انجیر زرد

۳۱۰۰

۲۶۰۰

انگور بی دانه

۲۶۰۰

۲۲۰۰

انگور کندری

۲۴۰۰

۲۰۰۰

آلو - انواع

۲۶۰۰

۲۲۰۰

پسته تازه

۱۳۰۰۰

۱۱۰۰۰

خربزه(انواع)

۱۰۰۰

۷۲۰

خیار گلخانه ای(آویز / هوایی) ممتاز

۱۷۰۰

۱۴۰۰

سیب گلاب

۲۱۵۰

۱۶۰۰

سیب دو رنگ تابستانه

۲۲۰۰

۱۷۵۰

سیب - سایر انواع

۱۶۰۰

۱۲۰۰

شبرنگ

۲۷۵۰

۲۳۰۰

شلیل - انواع

۲۷۵۰

۲۳۰۰

طالبی توسبز

۹۹۰

۸۵۰

گردو با پوست

۳۸۰۰

۳۳۰۰

گلابی شاه میوه

۳۹۰۰

۳۴۰۰

گلابی - سایر انواع

۲۹۰۰

۲۶۰۰

لیمو ترش(انواع)

۳۴۰۰

۳۲۰۰

لیمو شیرین

۱۶۰۰

۱۳۰۰

موز خوشه ای

۳۱۰۰

۲۸۰۰

هلو انجیری

۳۷۰۰

۳۲۰۰

هلو هسته جدا

۲۷۰۰

۲۲۰۰

هلو - سایر انواع

۲۴۰۰

۲۰۰۰

هندوانه - انواع

۸۵۰

۶۵۰

۳۱۳۱