ملت ایران: سهمیه ۶۰ لیتری بنزین آبان ماه ساعت ۲۴ امشب در کارت های سوخت شارژ می شود.

سهمیه بنزین آبان ماه امشب در کارتهای سوخت شارژ می شود.

براساس این گزارش سهمیه آبان ماه برای خودروهای سواری نیز همانند ماه های قبل ۶۰ لیتر و به قیمت ۴۰۰ تومان عرضه می شود. طبق مصوبه دولت دهم تا پایان سال ۹۲ در میزان سهمیه ها هیچ تغییری رخ نخواهد داد.

هم اکنون هر لیتر بنزین آزاد معمولی نیز ۷۰۰ تومان به فروش می رسد.