ملت ایران:در ۶ ماهه نخست سال جاری گروه خودروسازیسایپابا تولید ۶۱ هزار و ۱۸۸ خودرو در شرکت سایپا، ۳۲ هزار و ۹۴ دستگاه خودرو در سایپا کاشان و ۳۰ هزار و ۷۶۲ دستگاه خودرو در شرکت پارس خودرو توانست با تولید ۱۲۴ هزار و ۴۴ دستگاه خودرو از میزان۲۴۷ هزار و ۳۱۵ خودرو تولیدی کشور، بیش از ۵۰ درصد از کل میزان تولید خودرو در کشور را به خود اختصاص دهد.
بر این اساس پس از سایپا، ایران خودرو با تولید ۱۰۸ هزار و ۲۵۸ دستگاه خودرو در سایت های تولیدی ایران خودرو مرکزی، خراسان، مازندران و فارس با کسب ۳۹ درصد از کل تولید خودرو مکان دوم برترین تولید کننده خودرو سواری کشور را از آن خود کرد.
همچنین تولید در خودروسازی راین نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی از ۹۱ دستگاه به صفر کاهش یافته و پس از آن بیشترین افت تولید مربوط به شرکت خودروسازی مدیران است.
تولید در شرکت خودروسازی مدیران با کاهش ۶۶.۳ درصدی از ۵ هزار و ۱۶ دستگاه به یکهزار و ۶۹۰ دستگاه کاهش یافته است.
یادآور می شود، در حالی تولید خودرو درشش ماهه نخست سال جاری با ۳۷ درصد کاهش مواجه شده است که بر اساس آمار دفتر صنایع ماشین سازی و نیروی محرکه، تولید در شرکت های بزرگ خودروسازی با روند رو به رشد همراه بوده است و در این بین گروه خودروسازی سایپا بیشترین و کرمان موتورو و خودروسازی راین کمترین سهم تولید خودرو کشور را به خود اختصاص دادند.