ملت ایران:محمدعلی قادری با اشاره به مشکلات و موانع فعلی در زمینه نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی کشور اظهار داشت: سایپا جلسات زیادی با اتحادیه های تاکسیرانی شهری و بین شهری برگزار کرده و بر سر همکاری در نوسازی این شبکه به توافق کامل رسیده است.
وی افزود: سایپا از ظرفیت و توانمندی های کامل برای حضور در این حوزه برخوردار است.
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا همچنین یادآور شد: ما همواره در گذشته نیز برای توسعه و افزایش ظرفیت ناوگان تاکسیرانی کشور اعلام آمادگی کرده و اقدامات لازم را انجام داده ایم.
قادری در پایان گفت: سایپا مشارکت در نوسازی شبکه حمل و نقل عمومی را به عنوان یکی از ماموریت های خود همواره مدنظر قرار داده و آماده است تا تمامی نیازها را در این حوزه برطرف کند.