ملت ایران:فرودگاه بین المللی جکسون ویلی در پی " فعالیت های پلیسی " به علت وجود برخی بسته های مشکوک تخلیه شد.

این فرودگاه اطلاعات مذکور را بعد از ظهر دیروز(سه شنبه) بر روی صفحه توئیتر خود قرار داد. در این پیام توئیتری اطلاعات بیشتری منتشر نشد.

تماس تلفنی مشکوک عامل این رویداد بود.

مقامات فرودگاه همچنین اعلام کردند مسافرانی که با ورود به این فرودگاه از طریق قصد پرواز به نقط دیگری را داشتند در هتل های شهر اسکان داده خواهند شد تا وضعیت کنونی هتل برطرف گردد.

این فرودگاه پس از خنثی سازی یک ماده " تخریبی " به فعالیت خود ادامه داد.