نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت نمایندگی(تومان)

ام جی ۶. فولGT

۱۰۴,۰۰۰, ۰۰۰

۱۰۲,۰۰۰, ۰۰۰

ام جی ۶. فول مگنت

۱۰۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

ام جی ۶

۹۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

ام جی ۳۵۰

- - -

۸۳,۰۰۰, ۰۰۰

ام جی ۵۵۰

۹۳,۰۰۰, ۰۰۰

۹۴,۰۰۰, ۰۰۰