ملت ایران: قیمت خودروها به شرح جدول زیر می باشد:

کرمان خودرو

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

هیوندای آوانته اتوماتیک

۹۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

هیوندای آوانته معمولی

۸۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

هیوندای ورنا اتوماتیک

- - -

- - -

هیوندای ورنا معمولی

- - -

- - -

لیفان ۵۲۰ آی

۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶

۳۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸

۴۲,۰۰۰, ۰۰۰

۴۳,۹۰۰, ۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۴,۰۰۰, ۰۰۰

۳۵,۹۹۰, ۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۳۶,۰۰۰, ۰۰۰

۳۷,۵۶۰, ۰۰۰

جک J۵

۵۶,۰۰۰, ۰۰۰

۵۱,۸۲۰, ۰۰۰

لیفان X۶۰

۶۸,۵۰۰, ۰۰۰

۶۳,۶۰۰, ۰۰۰

لوبو

۱۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -