ملت ایران: با احتساب میزان واردات مردادماه جمع واردات خودرو در پنج ماهه نخست سال ۹۲ به ۱۶ هزار و ۹۵۹ دستگاه با ارزشی بالغ بر ۳۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار رسیده است. روند افزایش قیمت دلار و تغییر نرخ ارز رسمی ۱۲۲۶ تومانی به ۲۴۸۰ تومان باعثکاهش واردات خودروهای لوکس به کشور شده است به طوریکه در مردادماه تنها یک دستگاه خودروی با قیمت بیش از ۱۰۰ هزار دلار به کشور وارد شده و تعداد خودروهای با قیمت بیش از ۹۰ هزار دلار نیز در این ماه به ۹ دستگاه رسیده است.