به گزارش ملت ایران به نقل از خبرگزاری فارس، مدت ها است که بازار سیمکارت های اعتباری پررونق تر از سیمکارت های دائمی است و تقاضای بازار به سمت سیمکارت های اعتباری متمایل است.

اغلب افراد متقاضی خرید سیمکارت جدید را قشر جوان کشور تشکیل می دهند و هر روز نیز سن استفاده از سیمکارت در کشور بیش از پیش کاهش می یابد.

بنابراین برای افرادی که به تازگی به شبکه تلفن همراه کشور می پیوندند و همچنین افرادی که قصد امتحان اپراتور جدید را دارند، یکی از فاکتورهای مهم مقرون به صرفه بودن است.

از این رو برای آگاهی بیشتر مخاطبان و مشترکان تلفن همراه، تعرفه سیمکارت های پراقبال اعتباری را از نظر گذرانده ایم.

*ساعات عادی مصرف

ساعات غیر اوج مصرف همراه اول ایرانسل رایتل
مکالمه با مشترکین همان اپراتور در سطح همان استان ۵۳۷ ۶۲۰ ۶۹۵
مکالمه با مشترکین همان اپراتور خارج از استان ۸۰۴ ۶۲۰ ۶۹۵
مکالمه با مشترکین سایر اپراتورها ۹۳۷ ۸۵۲ ۸۹۵

*ساعات اوج مصرف

ساعات اوج مصرف همراه اول ایرانسل رایتل
مکالمه با مشترکین همان اپراتور در سطح همان استان ۶۷۰ ۶۲۰ ۶۹۵
مکالمه با مشترکین همان اپراتور خارج از استان ۱۱۴۰ ۶۲۰ ۶۹۵
مکالمه با مشترکین سایر اپراتورها ۹۳۷ ۸۵۲ ۸۹۵