به گزارش ملت ایران بر اساس آخرین گزارش ارزشیابی منتشره توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در تیر ماه سال جاری خودرو پارس تندر در رده چهارم و پائین تر از خودروهای نیسان تیانا، گراند ویتارا و مگان و بالاتر از تندر۹۰ ایران خودرو و سایپا قرار گرفت. بر این اساس پارس تندر در معیارهای رنگ و تزئینات داخلی نسبت به همتاهای فرانسوی خود از عملکرد بهتری برخوردار بوده است و حتی در برخی از معیار ها رقابت نزدیکی با مگان را به اجرا گذاشت. نکته جالب اینکه این خودرو در معیار رنگ نیز نسبت به خودرو گراند ویتارا از نمره منفی کمتری برخوردار بوده و همچنان رقابت خود را با خودروهای لوکس ادامه می دهد. گفتنی است خودروهای تولیدی داخلی در ارزشیابی کیفی خودروهای شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در معیارهای فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات، صداهای غیرعادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ مورد بررسی قرار می گیرند.