به گزارش ملت ایران به نقل از بازار خبر، بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهٔ قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدیا فروش را زیر نظر بانک مرکزی بر عهده دارند.

انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش، نگهداری فلزات گرانبها و ارزهای متعلق به دولت، نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانک های تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانک های تجاری، انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانکها، صندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت، اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات و مسؤولیت کنترل شبکه بانکی و اداره سیاست پولی از جمله وظایف بانک مرکزی است.

تاریخچه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمامی بانک های خصوصی در ایران بر اساس لایحه ۶۷۳۸ و سپس لایحه حفاظت و توسعه صنایع مصوبه شورای انقلاب، دولتی شدند. بانک «تجارت» از ادغام ۱۲ بانک و بانک ملت نیز از ادغام ۱۰ بانک تاسیس شدند. بانک های صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن نیز از ادغام برخی دیگر از بانک ها و موسسه های اعتباری تشکیل شدند که دولتی شدن بانک ها بعدها در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفت.

در کشور جمهوری اسلامی ایران براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و طبق ابلاغیه ی رهبر معظم انقلاب به روسای قوای ۳ گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت؛ واگذاری ۸۰ درصد از سهام بانک های کشور به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی در خصوص بانک های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات مجاز است.

بنابراین بانکداری توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون میسر می شود.

بانک های دولتی

در حال حاضر در کشور ما ۸ بانک دولتی و تخصصی دولتی به فعالیت پراخته اند که در میان این بانکها بانک ملی ایران به عنوان قدیمی ترین بانک دولتی ایران است.

در جدول زیر نام بانکهای دولتی فعال در ایران همراه با سال تاسیس و نشانی اینترنتی آنها آورده شده است:

بانک های خصوصی

به مرور زمان با تاسیس موسسه های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه تاسیس بانک های خصوصی در ایران فراهم شد و در نهایت بانک مرکزی موافقت خود را با تاسیس بانک های خصوصی اعلام کرد و با صدور اجازه تأسیس بانک های خصوصی در سال ۱۳۷۹ بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از خدمات اصلی این بانک ها بیش از پیش به صورت کاربردی در عرصه زندگی مردم وارد شد.

براین اساس بانک خصوصی بانکی است که به موجب قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب فروردین۱۳۷۹ و ماده ۹۸ قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با مالکیت ومدیریت اشخاص غیردولتی داخلی، براساس این ضوابط و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس می گردد و می تواند در چارچوب قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا و اساسنامه خود به کلیه عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید.

در این میان بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی برخی از بانکهای دولتی از جمله تجارت، رفاه، صادرات و ملت به بخش خصوصی واگذار شد و به عنوان بانک خصوصی مطرح شدند.