به گزارشملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران،قیمت انواع خودروهای وارداتی به شرح زیر است.

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

سوناتا اتاق قدیم. فول کامل ۲۰۱۰


۱۰۴,۰۰۰, ۰۰۰

سوناتا. ۲۰۱۲. فول ترین آپشن


۱۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

سوناتا. ۲۰۱۳. فول ترین آپشن


۱۳۹,۰۰۰, ۰۰۰

سوناتا ۲۰۱۳.۲ ایربگ


۱۲۸,۰۰۰, ۰۰۰

سنتنیال ۴ نفره(ایکاس)


۴۰۵,۰۰۰, ۰۰۰

سنتنیال ۵ نفره(ایکاس)


۳۹۰,۰۰۰, ۰۰۰

آزرا ۲۰۱۰. مشابه صفر


۱۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

آزرا ۲۰۱۱. صفر


۱۶۵,۰۰۰, ۰۰۰

آزرا(گرنجور) فول با رادار

۲۰۲,۰۰۰, ۰۰۰

آزرا(گرنجور) فول بدون رادار

۱۹۲,۰۰۰, ۰۰۰

آزرا(گرنجور) دو ایربگ

۱۷۲,۰۰۰, ۰۰۰

جنسیس ۲۰۱۱


۱۸۲,۰۰۰, ۰۰۰

جنسیس. اتاق جدیدVIP


۲۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

جنسیس کوپه ۲۰۱۱


۱۴۵,۰۰۰, ۰۰۰

جنسیس کوپه. اتاق جدید

۱۹۸,۰۰۰, ۰۰۰

هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر. مشابه صفر ۲۰۰۹


۸۱,۰۰۰, ۰۰۰

هیوندایI۳۰


۱۰۴,۰۰۰, ۰۰۰

هیوندایI۲۰اتاق جدید


۸۳,۰۰۰, ۰۰۰

توسان(IX ۳۵) فول ۱۰ ایربگ


۱۵۴,۰۰۰, ۰۰۰

توسان(IX ۳۵) فول ۲ ایربگ


۱۴۴,۰۰۰, ۰۰۰

وراکروز(IX ۵۵) فول ۱۰ ایربگ


۲۱۲,۰۰۰, ۰۰۰

وراکروز(IX ۵۵) فول ۲ ایربگ


۱۸۹,۰۰۰, ۰۰۰

سانتافه ۲۰۱۲ فول


۱۷۶,۰۰۰, ۰۰۰

سانتافه ۲۰۱۳ فول ۳.۵ لیتری


۲۶۵,۰۰۰, ۰۰۰

سانتافه ۲۰۱۳ فول ۲.۴ لیتری


۲۰۲,۰۰۰, ۰۰۰

ون هفت نفره

۱۱۷,۰۰۰, ۰۰۰

لندکروز ۸ سیلندرVXR


۴۶۰,۰۰۰, ۰۰۰

لندکروز ۶ سیلندرGXRفول ۲۰۱۳


۳۴۵,۰۰۰, ۰۰۰

اف جی کروز

۲۴۵,۰۰۰, ۰۰۰

فورچونر.VX. اتاق جدید


۲۴۱,۰۰۰, ۰۰۰

راو ۴. سفارشی


۱۷۷,۰۰۰, ۰۰۰

پرادوGXدو در آفرود / فول ۹ ایربگ


۲۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

پرادوGXدو در آفرود / فول ۲ ایربگ


۲۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

پرادوVXچهار در آفرود. فول


۲۶۸,۰۰۰, ۰۰۰

پرادوVXچهار در آنرود. فول


۳۲۸,۰۰۰, ۰۰۰

GT ۸۶کوپه فول


۱۷۸,۰۰۰, ۰۰۰

آریون ۲۰۱۱


۱۵۵,۰۰۰, ۰۰۰

آریون. اتاق جدید گراند

۱۸۰,۰۰۰, ۰۰۰

آریون. اتاق جدیدSE


۱۹۰,۰۰۰, ۰۰۰

کمری اتاق جدیدGL

۱۲۴,۰۰۰, ۰۰۰

کمری اتاق جدیدGLX


۱۴۴,۰۰۰, ۰۰۰

کمری اتاق جدیدSE


۱۵۰,۰۰۰, ۰۰۰

یاریس هاچ بک(اتاق جدید)

۸۹,۰۰۰, ۰۰۰

کرولاXLIفول کامل با بال عقب


۱۲۴,۰۰۰, ۰۰۰

موهاوی ۸ سیلندر


۲۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

کادنزا. فول کامل

۱۹۱,۰۰۰, ۰۰۰

کادنزا ۲ ایربگ


۱۷۴,۰۰۰, ۰۰۰

سورنتو اتاق جدید. ۱۰ ایربگ


۲۰۶,۰۰۰, ۰۰۰

سورنتو اتاق جدید. ۲ ایربگ


۱۹۱,۰۰۰, ۰۰۰

اسپورتیج جدید فول. ۱۰ ایربگ ۲.۴


۱۵۶,۰۰۰, ۰۰۰

اپیروس. مشابه صفر ۲۰۰۹


۱۱۲,۰۰۰, ۰۰۰

اپتیما. مشابه صفر ۲۰۱۰


۹۶,۰۰۰, ۰۰۰

اپتیما جدید. فول ۱۰ ایربگ


۱۴۳,۰۰۰, ۰۰۰

اپتیما جدید. فول ۲ ایربگ


۱۳۱,۰۰۰, ۰۰۰

سراتو کوپه ۱.۶


۱۰۳,۰۰۰, ۰۰۰

سراتو کوپه ۲.۰


۱۱۴,۰۰۰, ۰۰۰

سراتو ۱.۶ فول


۹۱,۰۰۰, ۰۰۰

سراتو ۱.۶ فول ۲۰۱۴


۱۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

سراتو ۲.۰ فول


۱۰۶,۰۰۰, ۰۰۰

پیکانتو

۷۱,۰۰۰, ۰۰۰

کارنز

۱۲۴,۰۰۰, ۰۰۰

۵۲۰ فول


۳۰۵,۰۰۰, ۰۰۰

۵۲۳ فول


۳۲۵,۰۰۰, ۰۰۰

۵۲۸ فول


۳۵۱,۰۰۰, ۰۰۰

۳۲۰ فول


۲۹۲,۰۰۰, ۰۰۰

۳۳۵ کروک


۳۸۰,۰۰۰, ۰۰۰

۶۵۰ کروک


۱,۰۴۵, ۰۰۰,۰۰۰

Z۴ ۲۰I

۳۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

Z۴ ۲۳I

۳۵۵,۰۰۰, ۰۰۰

Z۴ ۲۸I

۳۷۵,۰۰۰, ۰۰۰

Z۴ ۳۰I

۴۰۵,۰۰۰, ۰۰۰

Z۴ ۳۵I

۴۳۰,۰۰۰, ۰۰۰

موتور ۱.۸


۲۵۵,۰۰۰, ۰۰۰

موتور ۲.۰


۲۹۵,۰۰۰, ۰۰۰

موتور ۳.۵


۴۳۰,۰۰۰, ۰۰۰

موتور ۲.۸


۳۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

موتور ۲.۰


۳۲۰,۰۰۰, ۰۰۰

موتور ۳.۵


۹۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

موتور ۵.۰


۷۳۰,۰۰۰, ۰۰۰

موتور ۳.۵


۶۶۰,۰۰۰, ۰۰۰

C۲۰۰مانیتور بزرگ


۲۹۵,۰۰۰, ۰۰۰

C۳۰۰فول


۳۳۰,۰۰۰, ۰۰۰

C۳۵۰فول


۳۶۵,۰۰۰, ۰۰۰

B۱۸۰فول


۱۶۵,۰۰۰, ۰۰۰

E۲۰۰فول


۳۶۰,۰۰۰, ۰۰۰

E۳۰۰فول


۴۵۵,۰۰۰, ۰۰۰

E۳۵۰فول


۴۹۵,۰۰۰, ۰۰۰

E۳۵۰کروک


۵۴۵,۰۰۰, ۰۰۰

E۳۵۰کوپه


۵۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

S۵۰۰فول با میز بار


۸۵۰,۰۰۰, ۰۰۰

S۵۰۰اتاق جدید ۲۰۱۴


۱,۷۵۰, ۰۰۰,۰۰۰

SLK ۳۵۰فول


۴۴۵,۰۰۰, ۰۰۰

SL ۵۰۰فول


۹۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

SL ۳۵۰فول


۵۳۰,۰۰۰, ۰۰۰

CL ۵۰۰فول


۷۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

CL ۶۰۰فول


۱,۰۶۰, ۰۰۰,۰۰۰

CLS ۳۵۰فول


۵۷۰,۰۰۰, ۰۰۰

CLS ۵۰۰فول


۷۷۰,۰۰۰, ۰۰۰

CLS ۵۵۰فول


۸۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

GLK ۳۵۰فول


۴۶۵,۰۰۰, ۰۰۰

کایمنS


۳۶۵,۰۰۰, ۰۰۰

باکسترS


۴۰۵,۰۰۰, ۰۰۰

۹۱۱ جدید


۱,۰۲۰, ۰۰۰,۰۰۰

کایان ۶ سیلندر


۷۴۵,۰۰۰, ۰۰۰

کایان ۸ سیلندر توربو


۱,۱۳۰, ۰۰۰,۰۰۰

کایان ۸ سیلندر


۸۸۰,۰۰۰, ۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر توربو


۱,۲۱۰, ۰۰۰,۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر


۹۶۰,۰۰۰, ۰۰۰

پانامرا ۶ سیلندر


۷۵۰,۰۰۰, ۰۰۰

RX ۳۵۰فول کامل


۳۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

RX ۳۵۰اتاق جدید. پاناروما


۴۲۲,۰۰۰, ۰۰۰

LX ۵۷۰آفرود


۶۴۳,۰۰۰, ۰۰۰

ES ۳۵۰فول ۲۰۱۲


۲۸۰,۰۰۰, ۰۰۰

ES ۳۵۰فول اتاق جدید


۳۵۵,۰۰۰, ۰۰۰

CT۲۰۰ Hهیبریدی


۲۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

LS ۴۶۰- لانگ


۵۳۰,۰۰۰, ۰۰۰

LS ۴۶۰- اتومن


۵۰۰,۰۰۰, ۰۰۰

IS ۳۰۰فول کامل


۲۷۰,۰۰۰, ۰۰۰

IS ۳۰۰کروک با رادار


۳۳۰,۰۰۰, ۰۰۰

ام جی ۶. فولGT


۱۰۸,۰۰۰, ۰۰۰

ام جی ۶. فول مگنت


۱۰۴,۰۰۰, ۰۰۰

ام جی ۶


۹۷,۰۰۰, ۰۰۰

ام جی ۵۵۰


۹۳,۰۰۰, ۰۰۰

ون رودیوس

۱۲۸,۰۰۰, ۰۰۰

اکتیون

۱۲۴,۰۰۰, ۰۰۰

کایرون

۱,۶۲۰, ۰۰۰,۰۰۰

رکستون

۱۷۰,۰۰۰, ۰۰۰

رکستون جدید

۱۹۸,۰۰۰, ۰۰۰

لتیتود فول آپشن

۱۷۰,۰۰۰, ۰۰۰

کولیوس. فول اتاق جدید

۱۶۵,۰۰۰, ۰۰۰

فلوئنس اتاق جدید

۱۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

فلوئنس

۱۱۰,۰۰۰, ۰۰۰

فلوئنس

۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

امگراندEC۷صندوقدار


۵۹,۵۰۰, ۰۰۰

امگراندEC۷ RVهاچ بک


۶۰,۵۰۰, ۰۰۰

آلفارومئو جولیتا. فول

۱۵۹,۰۰۰, ۰۰۰

آلفارومئو جولیتا. نیمه فول

۱۴۶,۰۰۰, ۰۰۰

آلفارومئو میتو. فول

۱۱۴,۰۰۰, ۰۰۰

آلفارومئو میتو. نیمه فول

۱۰۴,۰۰۰, ۰۰۰

کواتروپورتهGTSفول ترین آپشن


۱,۲۸۰, ۰۰۰,۰۰۰

کواتروپورتهS


۱,۲۰۰, ۰۰۰,۰۰۰

گرن کابریو

۱,۰۳۰, ۰۰۰,۰۰۰

گرن کابریوS


۱,۲۰۰, ۰۰۰,۰۰۰

گرن توریسمو

۹۱۰,۰۰۰, ۰۰۰

گرن توریسموS


۹۸۰,۰۰۰, ۰۰۰

مینی کوپرS

۳۶۵,۰۰۰, ۰۰۰

مینی ماینر

۴۷۰,۰۰۰, ۰۰۰

ون اویکو

۶۳,۰۰۰, ۰۰۰

فولکس بیتل ۲۰۱۳


۲۷۵,۰۰۰, ۰۰۰

میتسوبیشیASXفول ۲۰۱۳


۱۵۲,۰۰۰, ۰۰۰

C۷۰کروک


۳۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

C۳۰

۲۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

سیویکLX

۱۲۳,۰۰۰, ۰۰۰

سیویکEX

۱۴۳,۰۰۰, ۰۰۰

آکوردLX

۱۶۸,۰۰۰, ۰۰۰

آکوردEX - B

۱۸۶,۰۰۰, ۰۰۰