به گزارشملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران،قیمت تبلت در بازار به شرح زیر است.

Hyundai T۷s - ۱۶GB ۸۹۸,۰۰۰
Point Of View Protab ۲ IPS ۹۲۴,۰۰۰
Innovel I۹۷۱W ۹۳۰,۰۰۰
Dimo ۹۰۰ Plus ۹۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰ - ۱۶GB ۹۶۰,۰۰۰
Ainol Novo ۱۰ Hero II Wi - Fi ۱۶GB ۹۶۰,۰۰۰
Asus Fonepad ME۳۷۱ - ۳۲GB ۹۷۹,۰۰۰
Asus Google Nexus ۷ - ۳۲GB ۹۹۰,۰۰۰
ViewSonic VB۱۰۰a Pro ۹۹۹,۰۰۰
Prestigio MultiPad ۱۰.۱ Ultimate Duo ۱,۰۱۸, ۰۰۰
Axtrom Axpad ۹E۰۱ ۱,۰۲۰, ۰۰۰
MSI WindPad Enjoy ۱۰ plus ۱,۰۶۵, ۰۰۰
ViewSonic ViewPad ۹۷a K۱ ۱,۱۰۰, ۰۰۰
Apple iPad mini WiFi - ۱۶GB ۱,۱۲۵, ۰۰۰
Asus Google Nexus ۷ ۳G - ۳۲GB ۱,۱۴۰, ۰۰۰
Asus Google Nexus ۷ - ۱۶GB ۱,۱۶۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰ - ۱۶GB ۱,۱۹۵, ۰۰۰
Hyundai Play X - ۱۶GB ۱,۱۹۸, ۰۰۰
Prestigio MultiPad ۱۰.۱ Ultimate ۳G ۱,۲۳۹, ۰۰۰
Sony Xperia Tablet S - ۱۶GB ۱,۳۲۰, ۰۰۰
Huawei MediaPad ۱۰ Link - ۱۶GB ۱,۳۲۵, ۰۰۰
Asus Memo Pad Smart ۱۰ - ۱۶GB ۱,۳۳۰, ۰۰۰
Point Of View Protab ۳XXL ۳G IPS ۱,۳۷۰, ۰۰۰
Hyundai T۱۰ - ۱۶GB ۱,۳۷۸, ۰۰۰
Fujitsu Stylistic M۵۳۲ ۱,۳۹۹, ۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۳ ۸.۰ SM - T۳۱۱۰ - ۱۶GB ۱,۴۳۰, ۰۰۰
Asus Eee Pad Transformer TF۳۰۰T - ۳۲GB ۱,۴۸۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۸ N۵۱۰۰ - ۱۶GB ۱,۴۹۵, ۰۰۰
Apple iPad mini WiFi + ۴G - ۱۶GB ۱,۵۹۲, ۰۰۰
Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi - ۱۶GB ۱,۵۹۹, ۰۰۰
Amazon Kindle Fire HD ۸.۹ ۱۶GB ۱,۶۲۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ - ۱۶GB ۱,۶۵۰, ۰۰۰
Apple iPad mini WiFi - ۶۴GB ۱,۶۵۹, ۰۰۰
Apple iPad(۳rd Gen.) Wi - Fi + ۴G - ۱۶GB ۱,۶۷۰, ۰۰۰
Asus VivoTab Smart ME۴۰۰C - ۶۴ GB ۱,۶۹۰, ۰۰۰
MSI WindPad ۱۱۰W ۳G ۱,۷۰۵, ۰۰۰
Asus Eee Pad Transformer TF۳۰۰TG - ۳۲GB ۱,۷۳۰, ۰۰۰
Asus Eee Pad Transformer TF۳۰۰T - ۳۲GB + Dock ۱,۷۶۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰ - ۳۲GB ۱,۸۵۰, ۰۰۰
Apple iPad mini WiFi + ۴G - ۳۲GB ۱,۹۰۸, ۰۰۰
Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi - ۳۲GB ۱,۹۲۹, ۰۰۰
Apple iPad(۳rd Gen.) Wi - Fi + ۴G - ۶۴GB ۱,۹۵۰, ۰۰۰
Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi + ۴G - ۱۶GB ۲,۰۸۵, ۰۰۰
Asus VivoTab Smart ME۴۰۰CL - ۶۴ GB ۲,۰۸۵, ۰۰۰
Asus Eee Pad Transformer TF۳۰۰TG - ۳۲GB + Dock ۲,۱۲۰, ۰۰۰
Apple iPad mini WiFi + ۴G - ۶۴GB ۲,۱۲۲, ۰۰۰
Fujitsu Stylistic Q۵۵۰-۶۲GB ۲,۱۲۹, ۰۰۰
Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi - ۶۴GB ۲,۱۷۹, ۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ - ۳۲GB ۲,۲۴۹, ۰۰۰
Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi + ۴G - ۳۲GB ۲,۲۵۰, ۰۰۰
Asus PadFone ۲ - ۳۲GB ۲,۴۴۰, ۰۰۰
Samsung Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ - ۶۴GB ۲,۴۹۹, ۰۰۰
Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi - ۱۲۸GB ۲,۵۱۹, ۰۰۰
Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi + ۴G - ۶۴GB ۲,۶۵۰, ۰۰۰
Acer Iconia W۵۱۰ - ۳۲GB ۲,۶۹۹, ۰۰۰
Acer Iconia W۵۱۰ - ۶۴GB ۲,۹۹۰, ۰۰۰
Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi + ۴G - ۱۲۸GB ۲,۹۹۵, ۰۰۰