ملت ایران: در هفته منتهی به ۲۳ مردادماه، سه میلیارد و ۳۷۲ میلیون سهم به ارزش ۱۱ هزار و ۲۸۵ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد.

به گزارش اقتصادپرس، در ۹۵ روز کاری سال جاری، بورس اوراق بهادار بازدهی ۵۶.۷ درصدی را نصیب سرمایه گذاران فعال در این بازار کرد.

در هفته منتهی به ۲۳ مرداد امسال، ۱۰۰ هزار و ۲۰۲ خریدار در ۳۰۷ هزار و ۴۷ دفعه به داد و ستد پرداختند.

این در حالی است که در هفته منتهی به ۲۳ مرداد، سه میلیارد و ۲۵۲ میلیون سهم به ارزش ۱۰ هزار و ۹۷۹ میلیارد ریال به صورت خرد و بلوک خریداری شده است.

همچنین از ابتدای امسال، ۶۶ میلیارد و ۶۸۶ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۴۰۵ هزار و ۲۷۶ میلیارد ریال دادوستد شده است. در این مدت، تعداد یک میلیون و ۶۹۴ هزار و ۱۹۴ سرمایه گذار، در چهار میلیون و ۶۴۷ هزار و ۲۸۰ دفعه این تعداد سهام را خریداری کرده اند.

شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته ای که گذشت خود را به مرز ۶۰ هزار واحد نزدیک کرد، اما حجم عرضه ها در روزهای پایانی هفته مانع از عبور این متغیر بورسی از ۶۰ هزار واحد شد.

بر این اساس، شاخص کل از ابتدای سال تا پایان هفته منتهی به ۲۳ مرداد، ۲۱ هزار و ۵۶۹ واحد رشد کرد تا بازدهی ۵۶.۷ درصدی را نصیب سرمایه گذاران کند. این متغیر در پایان هفته منتهی به ۲۳ مرداد، بر روی عدد ۵۹ هزار و ۶۱۰ واحد ایستاد. شاخص کل در هفته یاد شده ۲.۵۲ درصد رشد کرد.

شاخص قیمت و سود نقدی هم عدد ۲۴۲ هزار و ۵۲۷ واحد را برای خود ثبت کرد. شاخص شناور آزاد نیز به عدد ۷۱ هزار و ۱۴۱ واحد رسید تا نسبت به ابتدای سال ۵۹.۴ درصد رشد داشته باشد.

شاخص بازار اول با ۲.۹۲ درصد رشد نسبت به هفته پیش و شاخص بازار دوم با ۵۲ درصد رشد مواجه شد.

در عین حال شاخص صنعت در آخر هفته، بر روی عدد ۴۹ هزار و ۶۰۱ واحد ایستاد که نسبت به ابتدای هفته ۹.۵۴ درصد رشد کرد.

در هفته منتهی به ۲۳ مرداد، ۱۵۲ هزار و ۳۶۲ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۱۵۲ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد. این حجم از معاملات در قیاس با مدت مشابه قبل، ۱۲.۹ درصد افزایش داشت.

این در حالی است که از ابتدای امسال تاکنون سه میلیون و ۸۸ هزار و ۲۵۹ برگه اوراق مشارکت به ارزش سه هزار و ۸۸ میلیارد ریال در بورس خریداری شده است