ملت ایران: سرپرست معاونت دارویی سازمان غذا و دارو درباره آخرین وضعیت داروهای موجود در گمرکات کشور توضیح و از احتمال کاهش قیمت برخی داروها طی دوهفته آینده خبر داد. دکتر مهدی سیمانجاهی با بیان اینکه اکنون کمبود دارو وجود دارد ولی وضعیت رو به بهبود است، اظهار کرد: اکنون عدد کمبودهای دارویی به حدود ۵۰ تا ۶۰ قلم رسیده است که بیشتر در حوزه داروهای وارداتی و یارانه ای است.

وی در ادامه از ترخیص حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن دارو از گمرک طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: داروهایی که در گمرک هستند با توجه به تعهد سازمان غذا و دارو در حال ترخیص هستند و این فرصت در اختیار شرکت های دارویی قرار گرفته است تا طی سه ماه مدارک خود را کامل و مراحل مربوط به ترخیص را انجام دهند. سرپرست معاونت دارویی سازمان غذا و دارو درباره میزان داروهای در گمرک مانده گفت: دارو مدام و هر روز وارد کشور می شود و نمی توان به طور دقیق اعلام کرد چه میزان دارو در گمرک است.

ترخیص دارو از گمرک با تعهد وزارت بهداشت در حال انجام است

وی با اشاره به اظهارات معاون امور گمرکات کشور مبنی بر تعهد شخصی اش در قبال ترخیص دارو گفت: این گونه نیست. ترخیص دارو با تعهد ریاست سازمان غذا و دارو در حال انجام است و وی تعهد کرده است شرکت ها پس از سه ماه مدارک و اسناد خود را تحویل دهند.

سرپرست معاونت داروی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه شرکت های دارویی مشکل نقدینگی داشتند که امیدواریم با این مهلت سه ماهه آن هم برطرف شود، اظهار کرد: پیش از این شرکت ها می بایست ابتدا مدارک خود را تکمیل و سپس برای ترخیص اقدام می کردند.

احتمال کاهش قیمت چندین قلم دارو طی دو هفته آینده

سلیمانجاهی همچنین از احتمال کاهش قیمت برخی داروها طی دو تا سه هفته آینده خبر داد و گفت: در حال ارزیابی و بازنگری قیمت برخی اقلام دارویی هستیم که اطلاعات تکمیلی آن برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی درآینده اعلام می شود.