به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، جلیل جعفری بنه خلخال با اشاره به اینکه در زمستان امسال قطعی گاز در کشور نخواهیم داشت، افزود: در حال حاضر ۲۹۵ میلیون مترمکعب گاز شیرین از میادین گازی کشور استخراج می شود و در آینده نیز استخراج این محصول تا ۳۶۰ میلیون مترمکعب قابل افزایش است که به این ترتیب، قطعی گاز در کشور غیرممکن خواهد بود.

وی با بیان اینکه اکثر پالایشگاه های فازهای پارس جنوبی به بهره برداری رسیده است و تا ۸۰ درصد پیشرفت کابر داشته اند، تصریح کرد: با تکمیل ۱۰۰ درصدی پالایشگاه های پارس جنوبی، میزان تولید گاز شیرین در کشور افزایش خواهد یافت و نگرانی ها نیز به حداقل می رسد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطر نشان کرد: برخی کشورهای منطقه در میادین مشترک نفت و گاز پارس جنوبی در برداشت ذخایر از ایران جلوتر هستند، اما ایران نیز تا به حال پیشرفت های مثبت و سازنده ای در این خصوص داشته است.