ملت ایران: براساس آخرین آمار گمرک تاکنون بیش از ۲۰۰ تن دارو به ارزش ۹۰ میلیون دلار از گمرک فرودگاه امام ترخیص شده است.

نادری معاون فنی گمرک در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: با تایید نمایندگان وزارت بهداشت و بانک مرکزی از روز شنبه تا چهارشنبه بالغ بر بیش از ۲۰۰ تن دارو به ارزش ۹۰ میلیون دلار از گمرک فرودگاه امام(ره) ترخیص شده، ضمن آنکه همچنان روند ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی از این گمرک ادامه دارد.

وی در خصوص درخواست گمرک برای تداوم حضور نمایندگان بانک مرکزی در گمرک فرودگاه امام(ره) عنوان کرد: طی جلسه ای که با بانک مرکزی داشتیم مقرر شد که نمایندگان بانک مرکزی همچنان برای ادامه ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) حضور داشته باشند که این موضوع مورد موافقت مسئولان بانک مرکزی قرار گرفت.