به گزارش سرویس اقتصادی ملت ایران، مرکز آمار ایران طبق آخرین گزارش خود نرخ تورم تیرماه را ۹/۳۳ درصد اعلام کرد که در مقایسه با تورم ۶/۳۳ درصدی خردادماه، ۳/۱ درصد افزایش داشته است، این مرکز نرخ تورم تیرماه را در حالی ۹/۳۳ درصد اعلام کرده است که افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز رشد ۱/۳۹ درصدی را نشان می دهد، طبیعتاً می توان این افزایش نرخ تورم نسبت به ماه گذشته را در شاخص هایی نظیر خوراکی ها و آشامیدنی ها یافت که نرخ تورم آن ها نسبت به ماه قبل ۲/۲ درصد افزایش یافته است، همچنین مرکز آمار گزارش داده شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات در تیرماه ۹۲ به رقم ۲/۱۵۱ رسید که ۴/۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.

با توجه به قوانین و مقررات وضع شده از سوی شورای رقابت به عنوان متولی تعیین کننده قیمت خودرو که در قالب ارائه یک فرمول در سه ماهه اول سال جاری منتشر شد، تعیین قیمت خودروها تابع چند عامل در نظر گرفته شد که یکی از مهم ترین این عوامل نرخ تورم رایج عنوان شده است، یعنی همزمان با افزایش نرخ تورم و قراردادن رقم آن در فرمول ارائه شده از سوی شورای رقابت و اعداد دیگر که نشانگر قیمت فعلی‌، قیمت مدت زمان مشابه سال قبل و همچنین شاخص کیفیت خودرو هستند، می توان قیمت روز خودروها را استخراج کرد.

از آن جایی که همچنان مرجع تعیین کننده قیمت خودرو در کشور شورای رقابت به شمار رفته و هنوز کش و قوس میان این شورا و سازمان حمایت از مصرف کننده پابرجاست، به نظر می رسد باید به فرمول شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو در شرایط فعلی اکتفا کرده و آن را مرجع مشخص کننده قیمت ها دانست، با این تفاسیر افزایش نرخ تورم نشان می دهد که قیمت خودروها نیز باید افزایش یابد تا حداقل حرف شورای رقابت در این خصوص زمین نماند!

البته بازار خودرو کشور نیز که همچنان در حال رکود به سر برده و به نظر می رسد عوامل زیادی در پیدایش این رکود دخیل هستند اما با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور و بالارفتن قیمت کالاهای اساسی بعید به نظر می رسد در کوتاه مدت بتوان انتظار ثبات در قیمت ها را آنهم با شرایط فعلی داشت و آنچه بیش از هر اصل دیگری به واقعیت نزدیک تر است، احتمال افزایش قیمت ها در بازار خودرو است، زیرا روند کلی بازار ایران در حوزه هایی نظیر خودرو نشان داده هر از چندگاهی رکود ایجاد شده و پس از آن با رشد قیمت ها رونق مجددا به این حوزه باز می گردد.

به نظر می رسد افزایش نرخ تورم به صورت آرام و پیوسته در مردادماه نیز ادامه یافته و علیرغم رکود فعلی در بازار خودرو در آینده نزدیک شاهد افزایش تدریجی قیمت ها در این حوزه باشیم.