به گزارش اطلاع رسانی سایپا شرکت سایپا توانست با سعی و تلاش همه همکاران خود و همچنین همدلی و همکاری صمیمانه قطعه سازان روند کاهشی تولید خودرو در این شرکت را متوقف کند و در ۴ ماهه ابتدایی سال تولید خودرو در شرکت سایپا روند رو به رشد به خود گرفت.
بر اساس این گزارش، در خرداد ماه افزایش ۲۴ درصدی تولید نسبت به اردیبهشت ماه رقم خورد که این موضوع در شرایطی که تحریم های بین المللی بر روی صنعت ایران خصوصاٌ خودروسازی کشور تشدید شده و همکاری لازم با صنعت خودرو از سوی بانک مرکزی و نهادهای مربوطه و قول های داده شده برای این امر صورت نپذیرفته رقم خورده است.
گروه خودروسازی سایپا همچنین توانست با اقدامات و برنامه های هدفمند، میزان تولید را افزایش داده و با عرضه مستمر محصولات سواری و تجاری خود در بازارهای داخلی، به طور میانگین ۵۷ درصد از سهم بازار خودرو های تولیدی داخل را به خود اختصاص دهد.
این گزارش می افزاید، ارزش سهام سایپا علی رغم تمام مشکلات در ۴ ماه ابتدایی سال نسبت به اسفند ماه حدود ۳۰ درصد رشد قیمت داشته که این نشان دهنده اعتماد و اقبال به سهام سایپا میباشد.