به گزارش سایت ملت ایران یورو نمی تواند از فشارها خلاص شده و نفس راحتی بکشد، چرا که حتی اگر هم وضعیت آشفته یونان نبود، باز هم وضعیت نامطلوب اسپانیا توجه بازار را به خود جلب می نمود. با توجه به اینکه سیاست کلی برای مقابله با بحران هنوز کاملاً روشن نیست و اخبار منفی واقعی نیز با اخبار نه چندان واقعی و گمانه زنی ها همراه شده است، یورو همچنان تحت فشار مداوم قرار دارد. کامرزبانک می گوید بازار فهمیده است که سیاست بانک مرکزی اروپا برای حفظ جایگاه خود به عنوان یک بانک مرکزی که به شدت به ریسک گرایش دارد، دیگر چندان معتبر نیست. این بانک می افزاید: " بنابراین، به سختی می توان تصور کرد که امروز وضعیت ریسک پذیرد بازار به شکل پایداری تغییر نماید ". این بانک همچنین اعلام نموده است که سطح حمایت فنی نرخ یورو در برابر دلار امریکا، سطح پایین این نرخ در ماه ژانویه بر روی ۱/۲۶۲۴، و سپس سطح پایین ماه آگوست سال ۲۰۱۰ بر روی ۱/۲۵۸۸ می باشد.