ملت ایران: کامرزبانک(Commerzbank) به سرمایه گذاران توصیه می کند که کمربندهای خود را ببندند و آماده خرید اوراق قرضه دولتی آلمان شوند، چرا که روز جمعه سیاه در بازارهای آسیایی با فروش گسترده سهام همراه بود، و نرخ بازده اوراق قرضه قرضه ده ساله خزانه داری امریکا به زیر ۱/۷۰ درصد رسیده است. اگرچه که مبادلات ممکن است به دلیل افزایش روز تعطیل خزانه داری امریکا توسط فعالین بازار تاحدودی مختل شده باشد، اما " روند مقاومت پایین اوراق قرضه دولتی آلمان رو به افزایش است ". این بانک به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند تا وضعیت مبادلاتی خود را بر اساس خرید اوراق قرضه آلمان با سطح هدف ۱۴۵/۵۰ تنظیم نمایند. اوراق قرضه دولتی آلمان با سررسید ماه ژوئن در حال حاضر با ۰/۲۵ واحد افزایش به ۱۴۵/۹۲ رسیده است. این درحالی است که پیش از این بهای این اوراق به بالاترین سطح تاریخی خود بر روی ۱۴۴/۰۶ رسیده بود.