به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت لپ تاپ ها به شرح جدول زیر می باشد:

نام قیمت(تومان)
Samsung N۱۰۰S - E۰۱ ۸۳۰,۰۰۰
Acer Aspire E۱ ۹۲۰,۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰۲ ۹۳۰,۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۷۰ - A ۹۹۰,۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۵۹۰ - A ۱,۰۲۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۱۲ - E ۱,۰۲۹, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۱۲ - A ۱,۰۴۰, ۰۰۰
Acer Aspire E۱-۵۳۱G - B۹۶۰۴G۷۵MnKs ۱,۰۶۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰A ۱,۰۶۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۳۴۲۱ - A ۱,۰۷۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۳۵۲۱ - C ۱,۰۷۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۵۷۵e - A ۱,۰۸۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۸۰ - A ۱,۰۸۰, ۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱b۰۵AU ۱,۱۰۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵V - A۰AAE ۱,۱۰۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵V - A۰۸AE ۱,۱۴۰, ۰۰۰
HP Compaq Presario CQ۵۸-۱۰۰SX ۱,۱۴۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۰ - A ۱,۱۵۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۱ - A ۱,۲۲۰, ۰۰۰
Asus X۴۰۱U ۱,۲۲۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰۸ ۱,۲۴۸, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - G ۱,۲۴۹, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۸۵ - A ۱,۲۵۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - H ۱,۲۷۹, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook SH - ۵۳۱ - D ۱,۲۷۹, ۰۰۰
Asus X۵۴C - A ۱,۲۸۰, ۰۰۰
Asus X۴۴H - A ۱,۲۸۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential B۵۷۰ - A ۱,۲۹۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۴۷۵ - A ۱,۳۰۰, ۰۰۰
IBM Lenovo Essential G۵۶۰ - A ۱,۳۰۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - A ۱,۳۳۰, ۰۰۰
HP ۶۵۰ - A ۱,۳۶۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵V - A۰۶ ۱,۳۶۰, ۰۰۰
HP ۶۳۰ - A ۱,۳۶۰, ۰۰۰
Asus X۵۴HR - A ۱,۳۸۰, ۰۰۰
Dell Inspiron N۵۰۵۰ - A ۱,۳۸۰, ۰۰۰
HP - Compaq Presario CQ۵۷-۴۰۲SE ۱,۴۲۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۳۵۲۱ - A ۱,۴۵۰, ۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱۲۰۵TX ۱,۴۸۰, ۰۰۰
ASUS X۵۵VD ۱,۵۸۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook LH - ۵۳۲ - C ۱,۵۹۹, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook S۷۶۱ - A ۱,۵۹۹, ۰۰۰
Asus X۵۰۱A ۱,۶۲۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook LH - ۵۳۲ - A ۱,۶۳۰, ۰۰۰
Dell Inspiron ۴۰۵۰ - A ۱,۶۳۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۶-۱۳۳۵se ۱,۶۵۰, ۰۰۰
Acer Aspire E۱-۵۷۱G - ۵۲۴۵۴G۵۰Mnks ۱,۶۶۰, ۰۰۰
Acer Aspire V۳-۵۷۱ - ۳۲۳۵۴G۵۰Makk ۱,۶۷۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - T۰۲AE ۱,۶۸۰, ۰۰۰
Acer TravelMate P۲۴۳ - M - B۸۱۲ ۱,۷۰۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۰۰E۵X - S۰۱ ۱,۷۰۰, ۰۰۰
Asus K۵۵VD ۱,۷۰۰, ۰۰۰
Asus X۴۴HR ۱,۷۰۰, ۰۰۰
Asus VivoBook S۴۰۰CA ۱,۷۳۰, ۰۰۰
HP ۱۰۰۰-۱۱۱۵TX ۱,۷۴۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - D ۱,۷۴۹, ۰۰۰
Dell Inspiron ۵۵۲۱ - A ۱,۷۵۰, ۰۰۰
Asus X۴۰۱A ۱,۷۵۵, ۰۰۰
Samsung NP۳۵۰U۲A - A۰۳ ۱,۷۶۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ideapad V۵۸۰ ۱,۷۷۰, ۰۰۰
Asus VivoBook S۲۰۰E ۱,۸۶۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - F ۱,۸۹۹, ۰۰۰
Samsung NP۳۵۰V۵X - S۰۴ ۱,۹۲۰, ۰۰۰
HP ProBook ۴۵۴۰s - A ۱,۹۲۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۶-۲۱۶۲se ۱,۹۵۰, ۰۰۰
HP ProBook ۴۵۳۰s - J ۱,۹۹۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ThinkPad E۵۳۰ - A ۱,۹۹۹, ۰۰۰
Dell Inspiron N۵۵۲۰ - A ۲,۰۲۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ThinkPad E۵۲۰ - A ۲,۰۳۰, ۰۰۰
HP ProBook ۴۵۴۰s - B ۲,۰۹۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۶-۱۳۲۰ex ۲,۱۳۰, ۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - B ۲,۱۴۹, ۰۰۰
Acer Aspire V۵-۵۷۱G - ۵۳۳۱۴G۵۰MAKK ۲,۱۵۰, ۰۰۰
Acer Aspire V۵-۴۷۱G - ۳۳۲۱۴G۵۰MABB ۲,۱۷۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۵۰V۵X - S۰۳ ۲,۱۸۰, ۰۰۰
Asus K۴۵VD - A ۲,۲۲۰, ۰۰۰
ASUS X۵۵۰ - A ۲,۲۲۰, ۰۰۰
HP Pavilion G۴-۲۰۰۲TX ۲,۲۵۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۲۲CXB ۲,۲۵۰, ۰۰۰
ASUS VivoBook S۳۰۰CA - A ۲,۲۸۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۲۶CX ۲,۳۱۰, ۰۰۰
Dell Inspiron N۷۵۲۰ ۲,۳۵۰, ۰۰۰
Asus K۵۶CM ۲,۴۲۰, ۰۰۰
Asus K۴۵VM ۲,۴۹۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۱MFX ۲,۵۰۰, ۰۰۰
Samsung NP۳۵۰V۵X - S۰۳AE ۲,۵۵۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱HFX ۲,۵۵۰, ۰۰۰
MSI CX۶۱ i۵ - A ۲,۵۹۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱RFX ۲,۶۰۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱KFX ۲,۶۰۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۵۱۱۲FX ۲,۷۸۰, ۰۰۰
Samsung ۵۳۰U۴B - S۰۱ ۲,۸۱۰, ۰۰۰
IBM Lenovo ideapad Z۵۰۰ - A ۲,۹۰۰, ۰۰۰
Toshiba Satellite L۸۵۰ - A۷۰۰ ۲,۹۳۵, ۰۰۰
Asus N۴۶VM ۲,۹۷۰, ۰۰۰
Sony Vaio E۱۴۱۲۶CX ۲,۹۹۰, ۰۰۰