آیا می دانید بانک ها و موسسات مالی سود تسهیلات و سپرده های خود را چگونه محاسبه می کنند. موضوعی که در شرایط کنونی تمام افراد جامعه به نحوی با آن در ارتباط بوده و کمتر کسی را می توان یافت که به واسطه دریافت تسهیلات بانکی و یا سپرده گذاری در یکی از بانک های دولتی و خصوصی درگیر محاسبات پیچیده نرخ سود نباشند.

البته در بسیاری از مواقع مشاهده شده روش هایی که گاها از سوی مردم برای تعیین نرخ سود مورد کاربرد قرار می گیرند مبنای درستی نداشته و با روش های معمول در سیستم های بانکی تفاوت دارند و این موضوع مشکلات مالی زیادی را برای آنها ایجاد کرده است. در این گزارش سعی شده تا روش محاسبه نرخ سود تسهیلات و همچنین نرخ سود سپرده گذاری معرفی شود.

محاسبه نرخ سود تسهیلات

مهدی مرادی کارشناس امور بانکی و رییس یکی از شعبات بانک صادرات در پاسخ به چگونگی محاسبه نرخ سود تسهیلات به هفت صبح گفت: برای تعیین نرخ سود تسهیلات کافی است مبلغ وام دریافتی را در نرخ سود ضرب کنیم و نتیجه را بر عدد ۲۴۰۰ تقسیم کنیم

وی گفت: عدد به دست آمده در واقع میزان سود قطعی است که به کل تسهیلات تعلق می گیرد اما برای به دست آوردن میزان پولی که گیرنده تسهیلات باید در هر ماه بپردازد کافی است که سود قطعی را با اصل مبلغ تسهیلات جمع کرده و حاصل را بر تعداد اقساط تقسیم کنیم که جواب به دست آمده میزان اقساط هر ماه را تشکیل می دهد.

وی در توضیح بیشتر گفت: فرض کنیم شخصی وامی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان را با نرخ سود ۲۰ درصد و برای بازه پنج ساله از بانکی دریافت کرده است. بنابراین برای محاسبه میزان سود و اقساط ماهانه لازم است تا مبلغ ۱۰ میلیون را عدد ۲۰ که نرخ سود است ضرب کرده و سپس حاصل را در تعداد اقساط به علاوه یک ضرب کنیم.

وی ادامه داد: چون پنج سال معادل ۶۰ ماه خواهد شد بنابراین تعداد اقساط به علاوه یک عدد ۶۱ را به ما می دهد که این عدد را باید در حاصلضرب اولیه ضرب کنیم.

این کارشناس بانکی گفت: پس از انجام محاسبات فوق عدد حاصل را که چیزی در حدود پنج میلیون تومان می شود را باید با مبلغ اصل وام یعنی همان ۱۰ میلیون تومان جمع کرده و سپس جمع حاصل را بر تعداد اقساط ماهانه یعنی ۶۰ ماه تقسیم کنی که به عبارتی شخص وام گیرنده باید هر ماه مبلغ ۴۱۸ هزار تومان را بپردازد.

مرادی در ادامه در پاسخ به اینکه چرا در محاسبه سود قطعی تعداد ماه ها اقساط با عدد یک جمع می شود، گفت: در روش محاسبه سود سیستمی داریم به عنوان راس گیری به این معنا که برای جلوگیری از متضررشدن وام گیرنده و بانک مدت زمان اخذ سود نیمه هر ماه محاسبه می شود بنابراین در فرمول تعیین شده تعداد ماه های اقساط با عدد یک جمع می شود.

محاسبه سود سپرده

مرادی درخصوص نحوه محاسبه سود سپرده گذاری گفت: روش تعیین سود سپرده تفاوت چندانی با فرمول تعیین نرخ سود تسهیلات ندارد. فقط کافی است بدانیم سود به صورت روزشمار بوده یا ماهانه محاسبه می شود.

وی گفت: در روش روزشمار ابتدا باید مبلغ سپرده را در نرخ سود ضرب و سپس حاصل را در تعداد روزهای سپرده گذاری ضرب و نتیجه حاصل را بر عدد ۳۶۵۰۰ تقسیم نماییم.

وی در رابطه با محاسبه سود ماهانه گفت: در این روش پس از ضرب مبلغ سپرده در نرخ سود نتیجه حاصل را باید در تعداد ماه های سپرده گذاری ضرب کرده و نتیجه را بر عدد ۱۲۰۰ تقسیم نماییم.

مرادی در توضیح بیشتر گفت: فرض کنیم شخصی مبلغ پنج میلیون تومان را برای مدت دو سال با نرخ سود ۲۰ درصدی در بانکی سپرده گذاری کرده است.

وی ادامه داد: برای محاسبه میزان سودی که به این سپرده گذاری تعلق می گیرد باید عدد پنج میلیون را در عدد ۲۰ که نرخ سود سپرده است ضرب کرده و نتیجه را در عدد ۲۴ ماه که در واقع تعداد ماه های دو سال است ضرب نماییم.

وی افزود: نتیجه حاصل را اگر بر عدد ۱۲۰۰ تقسیم کنیم عدد حاصل مبلغ دو میلیون تومان به دست می آید که در واقع میزان سودی است که بانک در مدت دو سال به پنج میلیون تومان سپرده گذاری پرداخت می کند.

منبع: هفت صبح