به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، گزارش سازمان آمار اتحادیه اروپا(یورواستات) نشان داد ۱۰.۹ درصد از نیروی کار در ۲۷ کشور تشکیل دهنده اتحادیه اروپا در ماه ژوئن بیکار بودند که نسبت به ۱۱ درصد در ماه می کاهش داشت. برای نخستین بار از ژانویه سال ۲۰۱۱ است که نرخ بیکاری در این بلوک کاهش می یابد.

شمار بیکاران در منطقه یورو که از ۱۷ کشور تشکیل شده نیز اندکی کاهش یافت و از ۱۹.۲۹ به ۱۹.۲۷ میلیون نفر رسید. با این همه این کاهش برای پایین بردن مجموع نرخ بیکاری کافی نبود و این نرخ در ۱۲.۱ درصد که بالاترین رکورد مشاهده شده در چهار ماه گذشته است، باقی ماند.

کاهش بیکاری در اتحادیه اروپا و منطقه یورو در کنار نتایج مثبت نظرسنجی های مصرفی و تجاری، نشانه دیگری از تثبیت اقتصاد این منطقه در اواسط سال و احتمال بهبود بیشتر آن در ماه های آتی فراهم می کند.

اما اقتصاد دانان اظهار می کنند که هرگونه احیاء در کوتاه مدت ضعیف خواهد بود و تحت تاثیر تردیدها نسبت به مشکلات موجود در منطقه یورو قرار می گیرد. دولت های این بلوک ارزی واحد مصمم به اجرای تدابیر ریاضتی هستند و شرکت های این منطقه به دلیل سیستم بانکی شکننده، برای تامین اعتبار به منظور انجام سرمایه گذاری با دشواری روبرو هستند.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، انتظار نمی رود بانک مرکزی اروپا نیز در نشست آتی خود برای حمایت از اقتصاد اقدامی انجام دهد.

یورو استات در گزارش جداگانه دیگری اعلام کرد که نرخ تورم سالانه منطقه یورو در ماه ژوییه تغییری نداشت و همچنان ۱.۶ درصد بود که پایین سقف زیر دو درصد بانک مرکزی اروپا قرار دارد.