عضو هیئت مدیره بانک ملی با اعلام اینکه پیش خریداران سکه با فروش آن به شعب بانکی ۹۰ هزار تومان سود می‌کنند، گفت: تا پایان روز گذشته ۸۶۰ هزار قطعه سکه به پیش خریداران سکه بانک مرکزی تحویل شده است.

عباس کمره ای با اعلام اینکه تا پایان روز گذشته ۸۶۰ هزار قطعه سکه به پیش خریداران سکه بانک مرکزی تحویل شده است، افزود: استقبال از اوراق گواهی سپرده به جای تحویل نقدی سکه با توجه به سود و غیره از نظر بانک مرکزی مناسب ارزیابی می شود.

مدیرکل سابق ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: اوراق گواهی سپرده سود علی الحساب حداقلی را برای افرادی که آن را دریافت می کنند، تامین می کند و در عین حال درجه ریسک کمتری دارد و بر این اساس است که برخی ها ترجیح می دهند به جای دریافت سکه طلا، اوراق گواهی سپرده دریافت نمایند.

وی با بیان اینکه هر چه به جلوتر پیش می رویم، میزان استقبال از دریافت اوراق گواهی سپرده بیشتر می شود، در مورد قیمت تحویلی سکه گفت: بانک مرکزی فعلا برنامه ای برای تغییر قیمت سکه هایی که از مردم خریداری می کند با توجه به پارامترهایی که برای آن در نظر گرفته است، ندارد.

کمره ای قیمت هر قطعه سکه طلا که از سوی بانک مرکزی برای خرید در شعب بانک ملی تعیین شده را ۶۳۶ هزار تومان اعلام کرد و افزود: بانک مرکزی قیمت سکه پیش خریداری را ۵۴۶ هزار تومان برای تحویل ۴ ماهه اعلام کرده است که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی که ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان می شود، نرخ نهایی برای پیش خریدار سکه ۵۷۳ هزار و ۳۰۰ تومان خواهد بود.

وی عنوان کرد: بر این اساس اگر فرد سکه خود را به بانک با قیمت ۶۳۶ هزار تومان بفروشد، سود کرده است، به عبارت دیگر اختلاف ۹۰ هزار تومانی بین قیمت تمام شده برای مشتری و قیمتی که بانک آن را خریداری می کند وجود دارد.

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران در مورد قیمت سکه در بازار هم اظهارداشت: قیمت بازار در حال حاضر به تعادل رسیده است که پارامترهای گوناگونی همچون نرخ طلا در بازارهای جهانی، نرخ ارز، نرخ پیش فروش سکه و تحویل به موقع سکه های پیش فروشی از جمله آنها است.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از اوراق گواهی سپرده علاوه بر کمک به تولید، باعثجلوگیری از انباشت سکه و کمک به چرخه اقتصادی کشور می شود.