به گزارش ملت ایران به نقل از آی تی آنالیز بدین ترتیب از روز سه شنبه اول مردادماه به منظور تشویق هر چه بیشتر مشترکین به استفاده از این سرویس، تعرفه GPRS همراه اول، در ساعات پیک(۷ صبح تا ۱۱ شب) به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال اطلاعات از ۸ ریال به ۴ ریال و در ساعات غیر پیک(۱۱ شب تا ۷ صبح) از ۲ ریال به یک ریال کاهش می یابد.
این تخفیف در نرخ تعرفه فعلاً ۴ ماهه بوده و پس از اتمام زمان تعیین شده، در خصوص ادامه تخفیف ۵۰ درصدی تعرفه تصمیم گیری می شود.
گفتنی است کاهش ۵۰ درصدی نرخ تعرفه، برای تعرفه پایه GPRS بوده و شامل تعرفه بسته های طلایی GPRS همراه اول نمی شود.