ملت ایران: محمد بهزاد همچنین گفت: روز چهار شنبه در ساعت ۱۴:۴۳ رکورد مصرف برق کشور در طول تاریخ صنعت برق شکسته شد و پیک مصرف در ساعت بیان شده به ۴۵ هزار و ۶۹۳ مگاوات رسید.

وی با اشاره به این که پیک مصرف برق در روز ۲ر۶ تیرماه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدود ۵.۵ درصد افزایش داشت، گفت: در روز چهار شنبه مصرف شبانه روزی برق از مرز یک میلیارد کیلو وات ساعت گذشت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

اعمال تغییرات در نیروگاه ها و شبکه های برق کشور

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تاکید بر این که به دلیل پیش بینی های صورت گرفته مبنی بر سپری کردن گرم ترین روزهای تابستان خوشبختانه ظرفیت نیروگاهی کشور افزایش یافت، گفت: تغییراتی در نیروگاه ها و شبکه های برق انجام شد.

بهزاد تصریح کرد: در سال های اخیر ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور افزایش بسیار خوبی داشت به نحوی که آخرین ظرفیت نصب شده ۶۹ هزار و ۲۷۶ هزار مگاوات بود که نسبت به شروع انقلاب رشد ۱۰ برابری را نشان می دهد.

وی با اشاره به این که ظرفیت نصب شده در هشت سال گذشته افزایش چشم گیری داشت، اظهار کرد: ۳۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید در کشور ایجاد شد و امسال نیز توانستیم چهار هزار مگاوات بیشتر از سال گذشته ظرفیت نصب شده را افزایش دهیم.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تاکید بر ان که پیک مصرف برق در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ نیز بیش از ۲.۵ درصد افزایش یافته بود، در مورد اینکه با قطعی برق مواجه نشویم، چه کنیم، گفت: مردم بهترین مدیران مصرف برق هستند.

بهزاد خاطرنشان کرد: اگر مردم براساس نیازهای خود به گونه ای برق را مصرف کنند که در بین ساعات اوج مصرف یعنی ساعت ۱۲ تا ۱۶ و ۱۷ تا ۲۳ مصرف کاهش یابد مشکل خاصی در تامین برق نخواهیم داشت.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پایان یادآور شد: پیش بینی می کنیم که در صورت صرفه جویی در مصرف برق قطعی برق نخواهیم داشت.